Op deze themapagina vind je alle informatie met betrekking tot het nieuwe specialisme Algemene Gezondheidszorg (AGZ) overzichtelijk bij elkaar. Van procedures, aanvullend scholingsprogramma tot veel gestelde vragen. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt over hoe de overgang naar het nieuwe specialisme in zijn werk gaat en welke stappen je mogelijk moet ondernemen, vind je dat op deze pagina terug.

Omzetting naar het nieuwe specialisme AGZ

Omzetting voor VS-en acute zorg en intensieve zorg 

Procedure omzetting
Alle verpleegkundig specialisten die nu geregistreerd staan in de specialismen acute zorg of intensieve zorg bij somatische aandoeningen worden op 1 januari 2021 omgezet naar het nieuwe specialisme Algemene Gezondheidszorg (AGZ). Deze procedure verloopt voor de VS acute zorg en intensieve zorg automatisch. Je hoeft als VS acute zorg of intensieve zorg dan ook géén actie te ondernemen om te worden omgezet naar het nieuwe specialisme AGZ.

Portfolio
Eén dag na de omzetting (op 2 januari 2021) is het nieuwe specialisme AGZ zichtbaar in het portfolio. Er verandert verder niets aan je portfolio of de bijlagen en ook je registratieperiode blijft hetzelfde.  

Herregistratie, BIG-register en AGB-code
Kijk voor alle informatie over herregistratie, het BIG-register en AGB-code op de betreffende pagina’s.

Omzetting voor VS-en chronische zorg en preventieve zorg

Procedure omzetting
De verpleegkundig specialisten in de specialismen chronische zorg en preventieve zorg bij somatische aandoeningen krijgen nieuwe bevoegdheden en dienen een aanvullend scholingsprogramma te volgen, voordat zij kunnen worden omgezet naar het nieuwe specialisme Algemene Gezondheidszorg (AGZ). Kijk hier voor meer informatie over het aanvullend scholingsprogramma.

Vanaf 1 januari 2021 kun je als verpleegkundig specialist chronische zorg of preventieve zorg na afronding van het aanvullend scholingsprogramma registratie aanvragen in het nieuwe specialisme AGZ. Bij de aanvraag voeg je de eindverklaring toe die je na het afronden van het aanvullend scholingsprogramma hebt ontvangen. Na controle van de aanvraag zal deze worden afgerond en wordt het je specialisme in het register omgezet naar AGZ.

Onder punt 5 vind je alle informatie die je nodig hebt om je omzetting van registratie te realiseren. 

Portfolio
Eén dag nadat je de bevestiging hebt ontvangen dat de omzetting is uitgevoerd, is het nieuwe specialisme AGZ zichtbaar in je portfolio. Er verandert verder niets aan je portfolio of de bijlagen en ook je registratieperiode blijft hetzelfde.

Herregistratie, BIG-register en AGB-code
Kijk voor alle informatie over herregistratie, het BIG-register en AGB-code op de betreffende pagina’s.

VS-en geestelijke gezondheidszorg

Voor de verpleegkundig specialisten in het specialisme Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) vinden er geen wijzigingen plaats. Als VS GGZ hoef je dan ook geen actie te ondernemen.

BIG-register, UZI-pas en AGB-code

BIG-register

Het nieuwe specialisme Algemene Gezondheidszorg (AGZ) wordt ook aangetekend in het BIG-register. Je hoeft hier als verpleegkundig specialist niets voor te doen.

In verband met administratieve voorzieningen (zoals UZI-pas) kan het zijn dat er na omzetting in het BIG-register enige tijd twee specialismen worden aangetekend, je huidige specialisme en het specialisme AGZ. Dit heeft geen gevolgen voor je registratie als verpleegkundig specialist.

UZI-pas

Acute zorg en intensieve zorg bij somatische aandoeningen
Verpleegkundig specialisten acute zorg of intensieve zorg die beschikken over een UZI-pas, dienen een nieuwe UZI-pas aan te vragen voor het specialisme AGZ. Dit kan vanaf december 2020 via een formulier dat te vinden is op de website van het UZI-register

Chronische zorg en preventieve zorg bij somatische aandoeningen
Verpleegkundig specialisten chronische zorg of preventieve zorg die beschikken over een UZI-pas, dienen een nieuwe pas aan te vragen voor het specialisme AGZ. Dit kan worden aangevraagd, nadat het nieuwe specialisme AGZ staat aangetekend in het BIG-register. Dit zal ongeveer vijf werkdagen na de ontvangstbevestiging van de omzetting het geval zijn. Een aanvraag kun je indienen via een formulier dat te vinden is op de website van het UZI-register

AGB-code

Je AGB-code is net als je UZI-pas gekoppeld aan je specialisme in het BIG-register. Of en wanneer je AGB-code moet worden aangepast, verschilt dus per specialisme. 
Belangrijk om te weten is dat je voor het omzetten van je AGB-code naar het nieuwe specialisme zelf geen actie hoeft te ondernemen. Vektis draagt, als beheerder van het AGB-register, zorg voor het omzetten van je AGB-code wanneer je in het nieuwe specialisme AGZ wordt geregistreerd.

Acute zorg en intensieve zorg bij somatische aandoeningen
Verpleegkundig specialisten acute en intensieve zorg bij somatische aandoeningen gaan op 1 januari 2021 automatisch over naar het specialisme AGZ. De AGB-code wordt omgezet in de eerste week van januari 2021. Dit wordt gedaan door de organisatie Vektis, die de beheerder is van het AGB-register. Zij sturen alle specialisten hierover bericht.

Chronische zorg en preventieve zorg bij somatische aandoeningen
Verpleegkundig specialisten preventieve of chronische zorg bij somatische aandoeningen kunnen na afronding van een aanvullend scholingsprogramma de registratie in het specialisme AGZ aanvragen. Nadat je bent geregistreerd in het specialisme AGZ, wordt dit doorgegeven aan het BIG-register en aan Vektis. Zodra Vektis ziet dat je specialisme is omgezet naar AGZ, wordt ook je AGB-code aangepast naar het nieuwe specialisme. Vektis stuurt je hierover een bevestiging.

Geestelijke gezondheidszorg
Het specialisme GGZ blijft onveranderd. Wie in dit specialisme staat geregistreerd, behoudt zijn huidige AGB-code. Er verandert dus niets.

Meer informatie

Mochten er ná 1 januari 2021 toch problemen zijn met de omzetting van je AGB-code, neem dan contact op met Vektis, via 030 8008 300 of info@vektis.nl.

Bij de aanvraag dien je de eindverklaring die je hebt ontvangen van de Hogeschool Utrecht toe te voegen en akkoord te gaan met de voorwaarden. Let op: een bewijs van deelname is niet voldoende. Je hebt echt een eindverklaring nodig.

De aanvraag wordt vervolgens beoordeeld en, indien alles akkoord is, afgerond binnen vijf werkdagen.

Aanvullend scholingsprogramma

Het aanvullend scholingsprogramma wordt aangeboden door de Hogeschool Utrecht. Zij hebben het programma ontwikkeld in nauwe samenwerking met VS-en chronische en preventieve zorg.  Je vindt alle informatie over inhoud, cursusdata en kosten op deze website van de Hogeschool Utrecht: www.nascholingmanp.nl. Ook kun je je via deze website inschrijven en kun je hier terecht met al je vragen over het aanvullend scholingsprogramma.

Na invoering van het nieuwe specialisme op 1 januari 2021 heb je twee jaar de tijd om het aanvullend scholingsprogramma te volgen. Dit betekent dat je het scholingsprogramma vóór 1 januari 2023 moet hebben afgerond.

Het aanvullend scholingsprogramma mag je in het portfolio opvoeren in het kader van de herregistratie.  

Veelgestelde vragen

Wanneer wordt het nieuwe specialisme van kracht?

Het nieuwe specialisme wordt 1 januari 2021 van kracht.

Wat wordt er van mij als verpleegkundig specialist verwacht?

Het is van belang dat je:

Voor de verpleegkundig specialisten in het specialisme GGZ vinden er geen wijzigingen plaats. Deze VS-en hoeven dan ook geen actie te ondernemen.

Welke gevolgen heeft de invoering van het nieuwe specialisme voor mijn registratieperiode?

De invoering van het nieuwe specialisme heeft geen invloed op de registratieperiode. De huidige registratieperiode wordt niet onderbroken en zal dus doorlopen. 

Welke gevolgen heeft de invoering van het nieuwe specialisme voor mij als verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios)?

De MANP-opleidingen passen de programma’s van de vier somatische specialismen aan op basis van het nieuwe opleidingsprofiel voor het verpleegkundig specialisme algemene gezondheidszorg. Verder hoef je als vios geen actie te ondernemen.

Wat houdt het aanvullend scholingsprogramma in?

De verpleegkundig specialist AGZ krijgt dezelfde bevoegdheden voor voorbehouden handelingen als de specialismen in de acute en de intensieve zorg bij somatische aandoeningen nu hebben. Het aanvullend scholingsprogramma is bedoeld voor de verpleegkundig specialisten chronische en preventieve zorg bij somatische aandoeningen en heeft als doel om het theorie- en praktijkgedeelte aan te leren van een aantal voorbehouden handelingen voor welke zij op dit moment nog niet bevoegd zijn.

De omvang van de scholing zal beperkt zijn. Maximaal een dag scholing voor het specialisme chronische zorg en maximaal drie dagen scholing voor het specialisme preventieve zorg. Het aanvullend scholingsprogramma levert geaccrediteerde punten op die meetellen in het kader van de herregistratie in het Verpleegkundig Specialisten Register.

Informatie over het aanvullend scholingsprogramma vind je hier.

Waarom is het aanvullend scholingsprogramma nodig?

De Verpleegkundig Specialisten chronische en preventieve zorg krijgen in het nieuwe specialisme AGZ nieuwe bevoegdheden. Vanuit het formele perspectief van de wetgever is het niet mogelijk om beroepsbeoefenaren nieuwe bevoegdheden toe te kennen, zonder dat zij voorafgaand zijn geschoold. Daarom is het volgen van aanvullende scholing nodig. Vanuit beroepsinhoudelijk perspectief klinkt dit niet logisch. Er is bij de VS-en die het betreft echter brede consensus over het belang van de indeling in twee specialismen: AGZ en GGZ. En met de voorwaarden die de VS-en preventieve en chronische zorg gesteld hebben aan het scholingsprogramma was de conclusie dat de beroepsgroep op deze manier kan instemmen met een overgang naar het specialisme AGZ. Die voorwaarden die zij stelden zijn:

  • Een beperkte omvang van de scholing (1 tot max 3 dagen)
  • VS-en preventief en chronisch krijgen stem in de ontwikkeling van de scholing om te zorgen voor inhoudelijke meerwaarde
  • De scholing levert geaccrediteerde punten op voor herregistratie
  • VS-en krijgen 2 jaar de tijd om de scholing te volgen

Bekijk de nieuwsbrief die hierover verstuurd is eind 2019, Heb je vragen hierover? Neem contact met ons op. Bel het Verpleegkundig Specialisten Register (CSV en RSV) via (030) 291 90 50 of mail registers@venvn.nl o.v.v. Nieuw specialisme AGZ.

Wie gaat het aanvullend scholingsprogramma betalen?

VS-en preventieve en chronische zorg moeten het aanvullende scholingsprogramma volgen zodat zij in het nieuwe specialisme kunnen overgaan en zo hun wettelijke registratie als verpleegkundig specialist behouden. Het gaat dan ook om een verplichte scholing. Het ligt voor de hand dat dit in dit geval bekostigd wordt uit de opleidingsbudgetten die worden beheerd door de werkgevers.

Hoeveel tijd heb ik om het aanvullend scholingsprogramma te volgen?

Na invoering van het nieuwe specialisme op 1 januari 2021 heb je twee jaar de tijd om het aanvullend scholingsprogramma te volgen. Dit betekent dat je het scholingsprogramma vóór 1 januari 2023 moet hebben afgerond.

Telt het aanvullend scholingsprogramma mee voor mijn herregistratie?

Ja, het aanvullend scholingsprogramma levert geaccrediteerde punten op die meetellen in het kader van de herregistratie in het Verpleegkundig Specialisten Register.

Tot slot: wat kun je nu al doen?

Zorg ervoor dat je correcte e-mailadres en postadres bekend zijn. Dan weet je zeker dat je alle noodzakelijke informatie ontvangt.

Je kunt je adresgegevens controleren door in te loggen op Mijn V&VN.

En natuurlijk is het belangrijk dat je alle informatie die je ontvangt zorgvuldig doorleest.

Heb je dan toch nog vragen? Zoek dan contact met het Verpleegkundig Specialisten Register (CSV en RSV) via (030) 291 90 50 of registers@venvn.nl o.v.v. Nieuw specialisme AGZ.