Eén van de eisen voor herregistratie in het Verpleegkundig Specialisten Register is het uitvoeren van ten minste 40 uur intercollegiale toetsing. Intercollegiale toetsing moet voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de 'Beleidsregel Intercollegiale toetsing'.

Het ICT verslag

Het verslag voldoet in ieder geval aan de volgende eisen:

 • Het individueel handelen uit het verleden stond centraal;
 • Er is sprake van een dilemma, leerdoel of vraagstuk behorend bij de casus;
 • Er is informatie gegeven over de bevraging van de casusinbrenger;
 • Het leereffect van de toetsgroep staat beschreven;
 • Er is een leereffect beschreven van de verpleegkundig specialist.

Verder zijn er ook eisen omtrent casusinbreng, de toetsgroep en het format voor verslaglegging. Het is dan ook aan te raden om de beleidsregel goed door te nemen alvorens de intercollegiale toetsing plaatsvindt.

Let in ieder geval op volgende zaken:

 • Intercollegiale toetsing draait om het individuele handelen achteraf: Heeft de persoon goed gehandeld? Wat waren de alternatieven? Wat kon beter?
 • Patiëntenbesprekingen, intervisiebijeenkomsten, werkoverleg en farmacotherapeutisch overleg zijn geen vormen van intercollegiale toetsing.
 • In het verslag beschrijf je wat je hebt geleerd als groep én als individu.
 • De samenstelling van de toetsgroep moet voldoen aan de gestelde eisen. De groep bestaat bij voorkeur uit 3 tot 5 deelnemers en zijn bij voorkeur allen verpleegkundig specialist.
 • Je moet je eigen handelen ten minste eenmaal per jaar laten toetsen.
 • Gebruik het format voor verslaglegging (Word). Hierdoor word je automatisch langs de eisen geleid en is de kans veel groter dat je ook aan de eisen voldoet. Het gebruik van dit format is verplicht voor de verslagen van alle bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden vanaf 1 september 2016.

Zie hier twee voorbeelden van een correct ICT verslag:

Kun je het bestand niet downloaden of openen? Dit ligt waarschijnlijk aan de browser of computer. Wij raden je aan om het bestand op een privé computer in Chrome, Firefox of Edge te downloaden.

Heb je nog vragen?

Neem bij vragen of twijfel gerust contact op met de RSV via 030 291 90 50 (afdeling Verpleegkundig Specialisten Register).