College Specialismen Verpleegkunde

Het College is een onafhankelijk publiekrechtelijk orgaan van V&VN dat zich bezig houdt met beleid en regelgeving voor opleiding en registratie van verpleegkundig specialisten. De 18 leden en adviserend leden zijn verpleegkundig specialist (in opleiding), opleider of nemen deel vanuit één van de branche-organisaties, de KNMG en het wetenschappelijk onderwijs. De leden hebben zitting in het college op titel van deskundigheid. De voorzitter van het College is onafhankelijk en heeft geen stemrecht. Het College wordt ondersteund door een secretaris, tevens adviseur.
 
Het College is onafhankelijk van het bestuur van V&VN, maar het bestuur van V&VN heeft wel een belangrijke, adviserende rol bij de besluitvorming door het College. De regelgeving van het college treedt overigens pas in werking na instemming door de minister.  Andere partijen in het krachtenveld waarbinnen het College opereert zijn onder andere de beroepsgroep zelf, vertegenwoordigd door V&VN VS, de 10 opleidingsinstellingen en het werkveld. Voorts werkt het CSV nauw samen met de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde, die de regelgeving van het College uitvoert en zich dus bezighoudt met (her)registratie van verpleegkundig specialisten en erkenning van opleidingsinstellingen. 

Uitdagingen voor de komende jaren zijn onder andere de brede evaluatie van de regelgeving van het College en in het bijzonder van de verpleegkundig specialismen, en een stevige positionering van het CSV in het sterk in beweging zijnde krachtenveld rond de verpleegkundig specialist

Leden College Specialismen Verpleegkunde

Onafhankelijk voorzitter

 • Mw. drs. I. van Bennekom-Stompedissel

Categorie hoofdopleiders

 • Dhr. drs. R. Bakker, Stichting opleidingsinstelling GGZ VS, hoofdopleider 
 • Mw. G.G. Van Bruchem - Van de Scheur, coördinator MANP
 • Mw. A. Delahaije, VS AGZ en hoofdopleider AGZ

Categorie praktiserend specialisten

 • Dhr. B. Drijfhout, verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
 • Mw. J.J.M. van den Wijngaard-Verschuren verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
 • Mw. J. Hengeveld-Sloetjes, verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
 • Mw. M. Veenstra, verpleegkundig specialiste geestelijke gezondheidszorg
 • Dhr. C. El Merkabawi, verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
 • Plaatsvervanger: Vacature
 • Plaatsvervanger: Vacature

Categorie brancheorganisaties

 • Op voordracht van VGN: vacature (plaatsvervanger: Mw. drs. M. van der Rijt) 
 • Op voordracht van GGZ-Nederland: Mw. F. Eekhof (plaatsvervanger: Mw. K. van Essen)
 • Op voordracht van Actiz: Mw. E.A. Zuidema (plaatsvervanger: Mw. mr. K. de Poorter)
 • Op voordracht van NFU: Mw. dr. C.J. Kruijthof (plaatsvervanger: Dhr. drs. S. van Gisbergen)
 • Op voordracht van NVZ: Mw. drs. M. Gerbens-Mallant (plaatsvervanger: vacature)

Categorie specialisten in opleiding

 • Vacature

Categorie praktijkopleiders

 • Mw. dr. L.M. Kronenberg, verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
 • Mw. L.G.A. Verhoeven-de Laat, verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg (vicevoorzitter)

Adviserend leden

 • Mw. L. van Duijvenbode-den Dekker RN MSc, namens wetenschappelijk onderwijs
 • Mw. dr. M.E.J. de Rond, namens de KNMG
 • Dhr. B. Vogel, secretaris RSV 

Secretaris

 • Dhr. drs. A.J. Uitewaal