De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) is opgericht met het doel om de kwaliteit van de specialistische beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De RSV ziet erop toe dat de opleidingen het vereiste niveau hebben en dat geregistreerde verpleegkundig specialisten voldoen aan de eisen van de Wet BIG en de regelgeving die door het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) is vastgesteld. Daarmee levert zij een bijdrage aan de kwaliteit en doelmatigheid van de Nederlandse gezondheidszorg en aan de patiëntveiligheid.

De RSV heeft haar opvattingen over goede organisatie, weloverwogen besluitvorming en verantwoording naar haar omgeving vastgelegd in een governancecode.

De RSV heeft de volgende taken:

 • Het inrichten en opheffen van de opleidingsregisters voor verpleegkundige in opleiding tot specialist;
 • Het inschrijven van verpleegkundig specialisten in opleiding in de opleidingsregisters;
 • Het erkennen van opleidingsinstellingen en praktijkinstellingen, hoofd- en praktijkopleiders;
 • Het houden van toezicht op de naleving van collegebesluiten door opleiders en opleidingsinstellingen (o.a. door visitatie);
 • Het inrichten en opheffen van de registers voor verpleegkundig specialisten;
 • Het registreren en herregistreren van verpleegkundig specialisten in de specialistenregisters:
  • Acute zorg bij somatische aandoeningen;
  • Chronische zorg bij somatische aandoeningen;
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Intensieve zorg bij somatische aandoeningen;
  • Preventieve zorg bij somatische aandoeningen;

Leden Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV)

Onafhankelijk voorzitter
Mw. drs. M.J. Willemse

Vice-voorzitter
Mw. W. van der Stoep, MANP, verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen

Leden en plaatsvervangende leden

Op voordracht van één of meer afdelingen van V&VN:

 • Mw. B.H.E.M. Bogers, MSc, verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Mw. W van der Stoep, MANP, verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Mw. S. Bollen, MSc, verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg

Plaatsvervanger(s) geleding:

 • Dhr. W. Breeman, MSc, MANP, verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen

Op voordracht van de opleidingsinstellingen

 • Dr. J.W.B. Peters, hoofdopleider
 • Mw. D.G.M. van den Hurk, MANP, verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Mw. J. van Schaik, verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg

Plaatsvervanger(s) geleding:

 • Mw. drs. M.C.A. van Dommelen, MMO, hoofdopleider
 • Mw. D.G.M. van den Hurk, MANP, verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen

Adviserende leden

 • Drs. A.J. Uitewaal, secretaris van het college
 • Mw. G.W. Schuphof, vertegenwoordiger namens de specialisten in opleiding
 • Dhr. R.J.M. Meijburg, MANP, vertegenwoordiger namens de praktijkinstellingen
 • Mw. H.T.M. Janssen, MScN, hoofdopleider, vertegenwoordiger namens de opleidingscoördinatoren

Secretaris

 • Dhr. B. Vogel, verpleegkundige niet-praktiserend

Medewerkers

 • Mw. M. de Boer
 • Mw. Drs. A.C.B. Bouwman
 • Mw. L. van der Burg, BA
 • Mw. M.M. Dekker, MA
 • Mw. F. van der Heide, MSc
 • Mw. J. van der Lee, BSc
 • Mw. N. Onwezen, BSc
 • Mw. M. Putker

Contact

Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde
p.a. Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
Postbus 8212
3503 RE Utrecht
Tel. (030) 291 90 50 Afdeling Verpleegkundig Specialisten Register
E-mailadres: registers@venvn.nl