De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) is opgericht met het doel om de kwaliteit van de specialistische beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De RSV ziet erop toe dat de opleidingen het vereiste niveau hebben en dat geregistreerde verpleegkundig specialisten voldoen aan de eisen van de Wet BIG en de regelgeving die door het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) is vastgesteld. Daarmee levert zij een bijdrage aan de kwaliteit en doelmatigheid van de Nederlandse gezondheidszorg en aan de patiëntveiligheid.

De RSV heeft haar opvattingen over goede organisatie, weloverwogen besluitvorming en verantwoording naar haar omgeving vastgelegd in een governancecode.

De RSV heeft de volgende taken:

 • Het inrichten en opheffen van de opleidingsregisters voor verpleegkundige in opleiding tot specialist;
 • Het inschrijven van verpleegkundig specialisten in opleiding in de opleidingsregisters;
 • Het erkennen van opleidingsinstellingen en praktijkinstellingen, hoofd- en praktijkopleiders;
 • Het houden van toezicht op de naleving van collegebesluiten door opleiders en opleidingsinstellingen (o.a. door visitatie);
 • Het inrichten en opheffen van de registers voor verpleegkundig specialisten;
 • Het registreren en herregistreren van verpleegkundig specialisten in de specialistenregisters:
  • Algemene gezondheidszorg (AGZ)
  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Leden Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV)

DSC02934 A

Mw. I. de Hoop, MSc

Onafhankelijk voorzitter

verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
en geestelijke gezondheidszorg

Mw. B.H.E.M. Bogers

Mw. B.H.E.M. Bogers, MSc

Vice-voorzitter

verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg

Leden en plaatsvervangende leden

Op voordracht van één of meer afdelingen van V&VN:

Mw. B.H.E.M. Bogers

Mw. B.H.E.M. Bogers, MSc

verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg

Mw. S. Bollen

Mw. S. Bollen, MSc

verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg

1

Mw. G.W. Schuphof, MSc

verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg

Plaatsvervanger(s) geleding:

Mw. R.F.H. Braamhaar, MSc, verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg

 

Op voordracht van de opleidingsinstellingen:

1

Dr. S. van Hogen-Koster

verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg

Mw. D.G.M. Van Den Hurk

Mw. D.G.M. van den Hurk, MANP

verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg

Mw. J. Van Schaik

Mw. J. van Schaik

verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg

Adviseurs

Drs. A.J. Uitewaal

Drs. A.J. Uitewaal

secretaris van het college

1

Mw. R. Ourahou

vertegenwoordiger namens de verpleegkundigen in opleiding tot specialist

Dhr. R.J.M. Meijburg

Dhr. R.J.M. Meijburg, MANP

vertegenwoordiger namens de praktijkinstellingen

Mw. Drs. M.C.A. Van Dommelen

Mw. drs. M.C.A. van Dommelen, MMO

hoofdopleider, vertegenwoordiger namens de opleidingscoördinatoren

Secretaris

Dhr. B. Vogel

Dhr. B. Vogel

verpleegkundige niet-praktiserend

Medewerkers

Mw. A.C.B. Bouwman

Mw. A.C.B. Bouwman, MA

Mw. M.M. Dekker

Mw. M.M. Dekker, MA

Mw. J. Van Der Lee

Mw. J. van der Lee, BSc

1

Mw. N. Onwezen, BSc

1

Mw. E. de Zwart-van Leeuwen, MSc

 • Mw. L. van der Burg, BA
 • Mw. N. Cerutti
 • M.F.M. Cornielje, MSc
 • Mw. S. Dijk
 • Mw. I. Versluis

Contact

Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde
p.a. Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
Postbus 8212
3503 RE Utrecht
Tel. (030) 291 90 50 Afdeling Verpleegkundig Specialisten Register
E-mailadres: registers@venvn.nl