De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) is opgericht met het doel om de kwaliteit van de specialistische beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De RSV ziet erop toe dat de opleidingen het vereiste niveau hebben en dat geregistreerde verpleegkundig specialisten voldoen aan de eisen van de Wet BIG en de regelgeving die door het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) is vastgesteld. Daarmee levert zij een bijdrage aan de kwaliteit en doelmatigheid van de Nederlandse gezondheidszorg en aan de patiëntveiligheid.

De RSV heeft haar opvattingen over goede organisatie, weloverwogen besluitvorming en verantwoording naar haar omgeving vastgelegd in een governancecode.

De RSV heeft de volgende taken:

 • Het inrichten en opheffen van de opleidingsregisters voor verpleegkundige in opleiding tot specialist;
 • Het inschrijven van verpleegkundig specialisten in opleiding in de opleidingsregisters;
 • Het erkennen van opleidingsinstellingen en praktijkinstellingen, hoofd- en praktijkopleiders;
 • Het houden van toezicht op de naleving van collegebesluiten door opleiders en opleidingsinstellingen (o.a. door visitatie);
 • Het inrichten en opheffen van de registers voor verpleegkundig specialisten;
 • Het registreren en herregistreren van verpleegkundig specialisten in de specialistenregisters:
  • Algemene gezondheidszorg (AGZ)
  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Leden Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV)

Onafhankelijk voorzitter
Mw. drs. M.J. Willemse

Vice-voorzitter
Mw. B.H.E.M. Bogers, MSc, verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg

Leden en plaatsvervangende leden

Op voordracht van één of meer afdelingen van V&VN:

 • Mw. B.H.E.M. Bogers, MSc, verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
 • Vacature
 • Mw. S. Bollen, MSc, verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
 • Mw. G.W. Schuphof, MSc, verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg

Plaatsvervanger(s) geleding:

 • Dhr. W. Breeman, MSc, MANP, verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg

Op voordracht van de opleidingsinstellingen

 • Dr. S. van Hogen-Koster, verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
 • Mw. D.G.M. van den Hurk, MANP, verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
 • Mw. J. van Schaik, verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg

Plaatsvervanger(s) geleding:

 • Dhr. G.J.M. Roodbol, MSc, verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg

Adviseurs

 • Drs. A.J. Uitewaal, secretaris van het college
 • Mw. R.F.H. Braamhaar, vertegenwoordiger namens de verpleegkundigen in opleiding tot specialist
 • Dhr. R.J.M. Meijburg, MANP, vertegenwoordiger namens de praktijkinstellingen
 • Mw. drs. M.C.A. van Dommelen, MMO, hoofdopleider, vertegenwoordiger namens de opleidingscoördinatoren

Secretaris

 • Dhr. B. Vogel, verpleegkundige niet-praktiserend

Medewerkers

 • Mw. M. de Boer
 • Mw. A.C.B. Bouwman, MA
 • Mw. L. van der Burg, BA
 • Mw. N. Cerutti
 • Mw. M.M. Dekker, MA
 • Mw. S. Dijk
 • Mw. J. van der Lee, BSc
 • Mw. N. Onwezen, BSc
 • Mw. I. Versluis

Contact

Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde
p.a. Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
Postbus 8212
3503 RE Utrecht
Tel. (030) 291 90 50 Afdeling Verpleegkundig Specialisten Register
E-mailadres: registers@venvn.nl