Nadat je je MANP-opleiding hebt afgerond óf wanneer je opnieuw geregistreerd wilt worden als verpleegkundig specialist, kun je een verzoek tot wettelijke registratie indienen voor het Verpleegkundig Specialisten Register.

Alle eisen rondom registratie vind je in de beleidsregel ‘Registratie algemeen'.

Hoe vraag ik registratie aan?

Je vraagt op de volgende manier registratie aan:

  1. Dien je aanvraag tot registratie in via onderstaande knop ‘Aanvragen registratie Verpleegkundig Specialisten Register’.
  2. Zodra je de aanvraag hebt ingediend, ontvang je binnen twee weken een factuur voor de registratie in het Verpleegkundig Specialisten Register. De kosten voor registratie vind je op de pagina 'tarieven'.
  3. Na ontvangst van betaling beoordeelt de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) de registratie-aanvraag. Als je aan alle eisen voldoet, word je geregistreerd in het Verpleegkundig Specialisten Register. De bevestiging van registratie ontvang je per mail. Tevens ontvang je per post een officieel certificaat van je registratie en de brochure Werken als verpleegkundig specialist. Je ontvangt, indien van toepassing, ook een enquête over de opleiding. Meer informatie hierover vind je hier.
  4. De RSV geeft je registratie ook door aan het BIG-register, dat hiervan een publieke aantekening maakt bij je registratiegegevens in het BIG-register.
  5. Na afronding van je registratie ontvang je de ‘entree-enquête’. Met het invullen van deze enquête zet je als beginnend VS de eerste stap naar de verplichte vijfjaarlijkse herregistratie en help je de RSV inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de opleiding. Voor meer informatie, kijk bij Toezicht kwaliteit opleiding.
Aanvragen registratie VSR

Je registratie in het Verpleegkundig Specialisten Register geeft jou de bevoegdheid om de wettelijk erkende titel te voeren en de voorbehouden handelingen te verrichten die de wetgever aan het specialisme heeft verbonden. Na je registratie krijg je de beschikking over een digitaal portfolio dat je nodig hebt om na afloop van je registratietermijn van vijf jaar aan te kunnen tonen dat je aan de eisen voor herregistratie voldoet.

Het is van belang dat je hier meteen na registratie mee aan de slag gaat!

Overige registraties

Wil je een registratie in een ander specialisme? Kijk bij Registratie in een ander specialisme. Voor registratie na opleiding in het buitenland, kijk bij Buitenslands gediplomeerden.

Lidmaatschap van V&VN verpleegkundig specialisten

Na je registratie ben je niet automatisch lid van je beroepsvereniging. Daarvoor is een aparte inschrijving noodzakelijk bij V&VN Verpleegkundig Specialisten (een afdeling van V&VN). Als lid van de afdeling V&VN Verpleegkundig Specialisten kun je ervaringen met collega's uitwisselen tijdens netwerkbijeenkomsten. Ook krijg je van de afdeling digitaal nieuws en het vakblad 'De Verpleegkundig Specialist'. Een lidmaatschap van V&VN en/of V&VN verpleegkundig specialisten is niet verplicht.