De tarieven die door de RSV worden gehanteerd voor registratie, herregistratie en erkenning worden op advies van de RSV vastgesteld door het bestuur van V&VN en worden van kracht na instemming door de minister van VWS.

Let op: de RSV-tarieven zijn exclusief btw.

Type registratie Tijdvak of periode Tarief
Registratie eenmalig vijf jaar geldig € 265,-

Herregistratie

eens per vijf jaar € 265,-
Erkenning opleidingsinstelling jaarlijks € 2.200,-
Praktijkopleidingsplaats jaarlijks per vios € 350,- (2-jarig)
€ 400,- (3-jarig)
Erkenning praktijkinstelling jaarlijks per specialisme In tarief praktijkopleidingsplaats inbegrepen
Erkenning praktijkopleider jaarlijks per specialisme In tarief praktijkopleidingsplaats inbegrepen
Inschrijving vios* eenmalig In tarief praktijkopleidingsplaats inbegrepen
Visitatie per visitatie In tarief praktijkopleidingsplaats inbegrepen

 

De huidige tarieven gelden sinds 1 januari 2023.

 

* vios = verpleegkundige in opleiding tot specialist