De tarieven die door de RSV worden gehanteerd voor registratie, herregistratie en erkenning worden op advies van de RSV vastgesteld door het bestuur van V&VN en worden van kracht na instemming door de minister van VWS.

Let op: de RSV-tarieven zijn exclusief btw en worden jaarlijks geïndexeerd.

Type registratie Tijdvak of periode

Huidige tarief
(sinds 1-1-2024)

Registratie eenmalig vijf jaar geldig € 284,-

Herregistratie

eens per vijf jaar € 284,-
Erkenning opleidingsinstelling jaarlijks € 2.360,-
Praktijkopleidingsplaats jaarlijks per vios

€ 375,- (2-jarig)
€ 425,- (3-jarig)

Erkenning praktijkinstelling jaarlijks per specialisme In tarief praktijkopleidingsplaats inbegrepen
Erkenning praktijkopleider jaarlijks per specialisme In tarief praktijkopleidingsplaats inbegrepen
Inschrijving vios* eenmalig In tarief praktijkopleidingsplaats inbegrepen
Visitatie per visitatie In tarief praktijkopleidingsplaats inbegrepen

Uit de tarieven voor registratie en herregistratie worden onder meer de kosten gedekt voor het in behandeling nemen en beoordelen van de aanvraag. Bij eventuele afwijzing van de aanvraag wordt geen restitutie verleend.

 

* vios = verpleegkundige in opleiding tot specialist