Het Verpleegkundig Specialisten Register is gebaseerd op artikel 14 van de Wet BIG. Dit artikel stelt dat een representatieve vereniging van een artikel-3-beroep (arts, verloskundige, fysiotherapeut, verpleegkundige et cetera) een register kan instellen voor beroepsbeoefenaren met een bijzondere deskundigheid en hier een specialistentitel aan kan verbinden. Op basis van dit artikel 14 liet V&VN in september 2007 de Regeling Specialismen Verpleegkunde vaststellen door de minister van VWS.

In deze Regeling staat onder meer dat het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) bepaalt welke specialismen er zijn. Ook bepaalt het CSV de regels voor de opleiding, registratie en herregistratie van verpleegkundig specialisten. Deze regels staan beschreven in het Algemeen Besluit van het CSV.

In de Regeling wordt de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) ingesteld als uitvoeringsorgaan. De RSV heeft de opdracht om alle taken uit te voeren die nodig zijn voor de erkenning van de opleidingen en de exploitatie van de specialistenregisters. De RSV legt alle uitvoeringsafspraken vast in beleidsregels. Iedere beleidsregel geeft heldere uitleg over een specifiek onderwerp van opleiding, registratie en herregistratie.

Algemene regelgeving

Regeling Specialismen Verpleegkunde

Oude regelingen:

Besluiten College Specialismen Verpleegkunde

Wetgeving

Beleidsregels

Alle beleidsregels omtrent opleiding, registratie en herregistratie vind je hier.

Oude regelgeving

Klik hier om het oude Algemeen Besluit en alle oude beleidsregels te lezen.