De praktijkopleidingsplaats omvat alle delen van de praktijkinstelling waar de vios het praktijkgedeelte van haar opleiding volgt. Wanneer een vios (een deel van) haar opleiding volgt buiten de eigen praktijkinstelling, wordt dit eveneens gerekend tot de praktijkopleidingsplaats. Wanneer een vios (een deel van) haar praktijkonderwijs ontvangt binnen een andere zorginstelling, dan ziet de erkende praktijkinstelling erop toe dat ook daar wordt voldaan aan de vereisten.

De vereisten rondom de praktijkopleidingsplaats lees je terug in de Beleidsregel 'Praktijkopleidingsplaats'.

Tarief praktijkopleidingsplaats

Sinds 1 januari 2014 wordt een integraal tarief gehanteerd voor de praktijkopleidingsplaats. Dit tarief wordt jaarlijks door een praktijkinstelling betaald en dient onder meer als dekking voor:

  • de erkenning van de praktijkinstelling
  • de erkenning van de praktijkopleider
  • de inschrijving van de verpleegkundige in opleiding tot specialist in het opleidingsregister
  • de visitaties en andere vormen van toezicht die door de RSV worden uitgevoerd

Het tarief voor de praktijkopleidingsplaats wordt ieder kalenderjaar in rekening gebracht voor iedere vios die tenminste twee maanden in opleiding is. Lees meer over de tarieven.

Regelgeving praktijkopleidingsplaats