Voor alle processen rondom herregistratie hanteert de RSV termijnen. Deze termijnen geven aan hoe lang het duurt voor je een reactie van de RSV kunt verwachten.
Wanneer de RSV meer tijd nodig heeft om het proces af te ronden, ontvang je hierover bericht.

De termijnen die worden gehanteerd:

 

Type aanvraag (Voorgenomen) besluit Ontvangen
Herregistratieaanvraag Binnen 6 weken na indiening
Herregistratieaanvraag waarbij een aanvullend oordeel gewenst is. Binnen 10 weken na indiening
Bewijs voor herregistratie onder voorwaarden Binnen 6 weken na indiening
Bewijs voor herregistratie onder voorwaarden waar een aanvullend oordeel gewenst is Binnen 10 weken na indiening
Zienswijze Binnen 8 weken na indiening
Zienswijze waarbij een aanvullend oordeel gewenst is Binnen 10 weken na indiening
Verzoek tot doorhaling via het digitaal portfolio Binnen 2 weken na indiening

Wanneer is een aanvullend oordeel gewenst?

De beoordeling van een herregistratieaanvraag, aangeleverde bewijs en/of zienswijze wordt door minimaal twee personen gedaan. Soms is een aanvullend oordeel van een derde of zelfs vierde persoon noodzakelijk. Deze aanvullende beoordeling wordt altijd uitgevoerd door verpleegkundig specialisten.
Een aanvullend oordeel wordt gevraagd indien de eerste en tweede beoordelaar geen gelijkluidend oordeel vellen of wanneer een dossier buiten de bestaande kaders valt. Daarnaast worden alle dossiers waarbij wordt besloten tot herregistratie onder voorwaarden, herregistratie op basis van gelijkgestelde werkzaamheden of doorhaling aanvullend beoordeeld. De RSV tracht op deze wijze de kwaliteit van de processen rondom herregistratie optimaal te borgen.