Geaccrediteerde bij- en nascholing voor het Verpleegkundig Specialisten Register komt automatisch in je portfolio terecht nadat de aanbieder van de scholing jouw presentie heeft opgevoerd in PE-online. Controleer dan ook of alle geaccrediteerde scholingen die je hebt gevolgd staan opgevoerd in je portfolio. Wanneer een scholing ontbreekt, kun je contact opnemen met de aanbieder van de scholing.

Elders geaccrediteerde scholing

Naast bij- en nascholing dat geaccrediteerd is voor het Verpleegkundig Specialisten Register, is het ook mogelijk om zelf ‘elders geaccrediteerde scholing’ op te voeren. Dit is bij- en nascholing die is geaccrediteerd voor een andere beroepsgroep uit de Nederlandse gezondheidszorg, én die heeft plaatsgevonden ná 1 januari 2018. Je mag maximaal 25 uur van de verplichte 100 uur bij- en nascholing invullen met ‘elders geaccrediteerde scholing’. In de beleidsregel ‘Bij- en nascholing’ lees je alle eisen waaraan ‘elders geaccrediteerde scholing’ moet voldoen.

Buitenlandse scholing

Buitenlandse scholing mag je, indien deze voldoet aan de eisen, ook opvoeren in je portfolio. Aan welke eisen deze scholing moet voldoen lees je op de pagina ‘Buitenlandse scholing’.