Als je als verpleegkundig specialist een buitenlandse scholing hebt gevolgd dan kun je deze opvoeren in je portfolio. Het gaat hier om in het buitenland gevolgde en geaccrediteerde cursussen, congressen/symposia en e-learnings. De scholing dient aan de volgende criteria te voldoen:

  1. Er is sprake van een internationale scholing op masterniveau.
  2. De scholing is geaccrediteerd door een buitenlandse beroepsorganisatie die is erkend door de Accreditatiecommissie van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde. Een volledig overzicht van erkende buitenlandse beroepsorganisaties vind je hier.
  3. Er is een certificaat of bewijs van deelname ('certificate of attendance') verstrekt. Zonder een geldig certificaat (waarop je naam wordt vermeld), telt de scholing niet mee. Het aantal punten/uren waarvoor de scholing in het buitenland is geaccrediteerd moeten bij voorkeur op het certificaat vermeld staan. Indien dit niet het geval is, kan het programma van de scholing als aanvullend bewijs dienen. Als op het certificaat geen accrediterende organisatie is vermeld, dient bewijs te worden toegevoegd waaruit blijkt welke organisatie de betreffende scholing heeft geaccrediteerd.
  4. Er kunnen niet meer dan 6 punten per dag worden toegekend, met een maximum van 24 punten per congres. Voor een opleiding is het maximum vastgesteld op 50 punten.
  5. Wanneer door verpleegkundig specialisten binnen een congres voor medisch specialisten een (deels) apart programma wordt gevolgd, dient dit op het certificaat te worden vermeld, met het bijbehorende puntenaantal.

Een buitenlandse scholing kun je zelf in je portfolio opvoeren via de knop ‘Toevoegen buitenlandse scholing’. De eisen voor buitenlandse scholing staan vastgelegd in de beleidsregel ‘Bij- en nascholing’.

Accreditatie beroepsorganisatie niet erkend

Indien je een buitenlandse scholing hebt gevolgd die is geaccrediteerd door een organisatie die (nog) niet is erkend door de RSV, dan kun je een aanvraag indienen via je portfolio. De aanvraag doe je door te kiezen voor 'Toevoegen buitenlandse scholing'. Selecteer de categorie 'Buitenland scholing – door RSV niet-erkende organisatie' en volg de stappen. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent welke organisatie de scholing heeft geaccrediteerd en voeg een bewijs van accreditatie toe, bijvoorbeeld de website waarop dit is beschreven of een bericht van de organisatie. De accrediterende organisatie is altijd een onafhankelijk orgaan; een scholing kan dus nooit door dezelfde organisatie worden geaccrediteerd en georganiseerd. De Accreditatiecommissie zal de scholing vervolgens beoordelen en de accreditatie overnemen of afkeuren.

Buitenlandse opleiding

De volgende opleidingen zijn beoordeeld door de Accreditatiecommissie:

  • De Engelse Master of Science in Health Care en de Master of Science in Advanced Practice (Nursing) aan de Birmingham City University (BCU).
  • Peer-supported Open Dialogue course van de London South Bank.

Heb je één van deze opleidingen gevolgd en wil je deze toevoegen aan je portfolio? Kies dan voor de categorie ‘Buitenland scholing – door RSV niet-erkende organisatie’. Bij het aantal punten vul je 24 in. Na controle van het deelnamebewijs zal het aantal punten gewijzigd worden naar (maximaal) 50 punten.

Erkende buitenlandse beroepsorganisaties

Scholing die je in het buitenland hebt gevolgd en die is geaccrediteerd door reeds erkende buitenlandse accrediterende organisaties kun je direct zelf in je portfolio in te voeren. Hiervoor hoef je geen aanvraag in te dienen. Hier vind je een lijst met door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde erkende organisaties. Is de buitenlandse accrediterende organisatie nog niet erkend? Doe dan een aanvraag in je digitaal portfolio.