Verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios)

Om verpleegkundig specialist te worden moet je de 2- of 3-jarige Master Advanced Nursing Practice (MANP-opleiding) afronden. Je mag aan deze opleiding beginnen als je verpleegkundige bent en beschikt over een aantal jaar werkervaring als verpleegkundige. De opleiding bestaat uit twee delen: cursorisch onderwijs en praktijkonderwijs. Het cursorisch onderwijs vindt plaats bij een erkende opleidingsinstelling, terwijl het praktijkonderwijs wordt verzorgd door een erkende zorginstelling.

3-jarige opleiding tot VS-GGZ

Naast de 2-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist, bestaat er voor de opleiding tot verpleegkundig specialist-GGZ (VS-GGZ) ook een 3-jarige variant. Voor de 3-jarige opleiding tot VS-GGZ kan een erkende praktijkinstelling subsidie aanvragen. Voor de subsidiëring van de 3-jarige opleiding tot VS-GGZ verstrekt de RSV geanonimiseerde gegevens uit het opleidingsregister aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit is vastgelegd in de beleidsregel 'Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ' .

Erkenning & toezicht

Alle MANP-opleidingen worden erkend door de RSV op basis van een uitgebreide toetsing. Ook de zorginstelling en de beoogde praktijkopleider moeten worden erkend. Meer informatie over erkenning vind je hier.

Om te toetsen of na erkenning (blijvend) aan de erkenningseisen wordt voldaan, en om verbetering van de kwaliteit van het praktijkonderwijs te stimuleren, zet de RSV verschillende middelen in, waaronder uitgebreide en beperkte visitaties. Zowel jij als jouw zorginstelling zijn verplicht om mee te werken aan een visitatie. Meer informatie over het toezicht van de RSV op de opleiding vind je hier.