Erkenning praktijkinstelling

Het praktijkdeel van de MANP-opleiding dient de verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) te volgen bij een zorginstelling die erkend is door de RSV. Dit is een van de vereisten om na afronding van de MANP-opleiding geregistreerd te kunnen worden in het Verpleegkundig Specialisten Register. Een erkende zorginstelling die een vios opleidt wordt ook wel een praktijkinstelling genoemd.

Een praktijkinstelling dient zich te houden aan de eisen zoals gesteld in de beleidsregel ‘Erkenning praktijkinstelling'. De RSV raadt zorginstellingen dan ook aan om voorafgaand aan het aanvragen van erkenning deze beleidsregel goed door te nemen.

Gemandateerd beheerder

Voor erkenning is het vereist dat de Raad van Bestuur of directie van een zorginstelling een zogenaamde gemandateerd beheerder aanwijst. De gemandateerd beheerder is o.a. verantwoordelijk voor: 

 • De correcte afhandeling van de jaarlijkse facturen voor de praktijkopleidingsplaats;
 • De controle van de gegevens van de vios(sen) die in het opleidingsregister staan en het praktijkleren doorlopen bij de eigen instelling;
 • De interne coördinatie als er een visitatie plaatsvindt van de opleiding tot verpleegkundig specialist binnen de eigen instelling;
 • Het houden van toezicht op de interne naleving van de erkenningseisen zoals geformuleerd in de beleidsregel ‘Erkenning praktijkinstelling’ en afstemming met de opleidingsinstelling.

Het aanstellen van een gemandateerd beheerder is dus een voorwaarde voor erkenning. Zie voor meer informatie de beleidsregels ‘Gemandateerd beheerder’ en ‘Erkenning praktijkinstelling’.

Aanvragen van erkenning

De procedure voor het aanvragen van erkenning voor de 2-jarige opleiding gaat als volgt:

 1. De Raad van Bestuur of directie van de instelling stelt een gemandateerd beheerder aan.
 2. Zodra de zorginstelling met een erkende opleidingsinstelling afspraken heeft gemaakt over het opleiden van één of meerdere vios(sen), kan er erkenning worden aangevraagd.
 3. Voor het aanvragen van erkenning moet de gemandateerd beheerder een Mijn-V&VN account hebben. Heb je deze nog niet? Maak deze dan hier aan.
 4. Na het indienen van de aanvraag wordt deze ter verificatie en voor ondertekening aan de Raad van Bestuur of directie van de instelling voorgelegd.
 5. Na positieve beoordeling wordt de zorginstelling in het systeem gezet zodat deze geselecteerd kan worden door studenten. Ook wordt de gemandateerd beheerder gekoppeld als contactpersoon aan de zorginstelling.

Let op: de procedure voor het aanvragen van erkenning voor de 3-jarige GGZ opleiding verloopt (nog) niet digitaal. Deze procedure staat hieronder beschreven.

Erkenning aanvragen

Aanvragen van erkenning - 3 jarige GGZ opleiding

De procedure voor het aanvragen van erkenning voor de 3-jarige GGZ-opleiding kan op (nog) niet digitaal. Deze procedure gaat als volgt:

 1. De Raad van Bestuur of directie van de instelling stelt een gemandateerd beheerder aan. De gegevens van deze gemandateerd beheerder worden ingevuld op dit formulier.
 2. Zodra de zorginstelling met een erkende opleidingsinstelling afspraken heeft gemaakt over het opleiden van één of meerdere vios(sen), kan er erkenning worden aangevraagd.
 3. Dit doet de gemandateerd beheerder door zowel het formulier van mandatering als het aanvraagformulier voor erkenning van de praktijkinstelling in te dienen via registers@venvn.nl.
 4. Na positieve beoordeling wordt de zorginstelling in het systeem gezet zodat deze geselecteerd kan worden door studenten. Ook wordt de gemandateerd beheerder gekoppeld als contactpersoon aan de zorginstelling.

 

Wijzigingen Gemandateerd beheerder

De procedure voor het wijzigen van de gemandateerd beheerder gaat als volgt:

 1. De Raad van Bestuur of directie van de zorginstelling stelt een (opvolgend) gemandateerd beheerder aan.
 2. Indien de opvolgend gemandateerd beheerder nog geen Mijn-V&VN account heeft kan deze hier worden aangemaakt.
 3. Na het indienen van de aanvraag wordt deze ter verificatie aan de Raad van Bestuur of directie van de praktijkinstelling voorgelegd.
 4. Na positieve beoordeling verwerkt de RSV de gemandateerd beheerder als zodanig in het systeem.

Let op: wordt de gemandateerd beheerder van zorginstelling gewijzigd die de GGZ 3-jarige praktijkopleiding verzorgd? Neem dan contact op via registers@venvn.nl.  

Wijzigen gemandateerd beheerder

Tarief

Voor iedere vios die wordt opgeleid betaalt de praktijkinstelling jaarlijks een integraal tarief aan de RSV. Dit wordt het ‘tarief praktijkopleidingsplaats’ genoemd. In dit tarief zijn onder andere de kosten voor erkenning verwerkt. Lees meer over de tarieven.

Meer informatie

Er kan enkel erkenning worden aangevraagd per (overkoepelende) instelling (rechtspersoon), niet voor afzonderlijke locaties waar viossen in opleiding zijn.

De zorginstelling moet voldoen aan bepaalde eisen die (steekproefsgewijs) door de RSV kunnen worden getoetst. Meer informatie over toezicht op de opleiding door de RSV vind je hier.

Meer informatie over de erkenning van zorginstellingen en (praktijk)opleiders, of over de opleiding tot verpleegkundig specialist, vind je in de brochure ‘Informatie voor de praktijkinstelling’.