Erkenning praktijkinstelling

Het praktijkdeel van de MANP-opleiding dient de verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) te volgen bij een zorginstelling die erkend is door de RSV. Dit is een van de vereisten om na afronding van de MANP-opleiding geregistreerd te kunnen worden in het Verpleegkundig Specialisten Register. Een erkende zorginstelling wordt ook wel een praktijkinstelling genoemd.

Een praktijkinstelling dient zich te houden aan de eisen zoals gesteld in de beleidsregel ‘Erkenning praktijkinstelling'. De RSV raadt zorginstellingen dan ook aan om voorafgaand aan het aanvragen van erkenning deze beleidsregel goed door te nemen.

Herziening procedures erkenning praktijkinstelling

Vanaf heden dient de Raad van Bestuur of directie van een instelling een zogenaamde gemandateerd beheerder aan te stellen. De gemandateerd beheerder is o.a. verantwoordelijk voor: 

  • De correcte afhandeling van de jaarlijkse facturen voor de praktijkopleidingsplaats;
  • De controle van de gegevens van de vios die in het opleidingsregister staan en het praktijkleren doorlopen bij uw organisatie;
  • De interne coördinatie van de visitatie van uw organisatie in het kader van de opleiding tot verpleegkundig specialist.

Het aanstellen van een gemandateerd beheerder is dus een voorwaarde voor erkenning. Zie voor meer informatie de beleidsregels ‘Gemandateerd beheerder’ en ‘Erkenning praktijkinstelling’.

Aanvragen van erkenning

De procedure voor het aanvragen van erkenning gaat als volgt:

  1. De Raad van Bestuur of directie van de instelling stelt een gemandateerd beheerder aan. De gegevens van deze gemandateerd beheerder dienen te worden ingevuld op dit formulier.
  2. Zodra de zorginstelling met een erkende opleidingsinstelling afspraken heeft gemaakt over het opleiden van één of meerdere vios, kan er erkenning worden aangevraagd.
  3. Dit doet de gemandateerd beheerder door zowel het formulier van mandatering als het aanvraagformulier voor erkenning van de praktijkinstelling in te dienen via registers@venvn.nl.
  4. De RSV erkent, na goedkeuring, de praktijkinstelling en zet de gemandateerd beheerder en organisatie als zodanig in het systeem.

Tarief

Voor iedere vios die wordt opgeleid betaalt de praktijkinstelling jaarlijks een integraal tarief aan de RSV. Dit wordt het tarief praktijkopleidingsplaats genoemd. In dit tarief zijn onder andere de kosten voor erkenning verwerkt. Lees meer over de tarieven.

Meer informatie

Wanneer een erkende praktijkinstelling een vios opleidt, dan heeft de erkenning van de praktijkinstelling betrekking op de praktijkopleidingsplaats: alle delen van de praktijkinstelling waar de vios het praktijkgedeelte van haar opleiding volgt. Meer informatie over de praktijkopleidingsplaats vind je hier.

De praktijkinstelling kan gevisiteerd worden door de visitatiecommissie van de RSV. Meer informatie over visitatie vind je hier.

Meer informatie over de erkenning van praktijkinstellingen en praktijkopleiders, of over de opleiding tot verpleegkundig specialist, vind je in de brochure ‘Informatie voor de praktijkinstelling’.