Wat doet de Accreditatiecommissie?

Voor het accrediteren van bij- en nascholingsaanbod, in het kader van de herregistratie-eisen, voor verpleegkundig specialisten (artikel 49 van het Algemeen Besluit Specialismen Verpleegkunde) is een accreditatiecommissie ingesteld. Een scholing die voor accreditatie is ingediend, wordt door een aantal beoordelaars beoordeeld. Dit zijn verpleegkundig specialisten die hiervoor speciaal zijn geschoold. Bij een positief oordeel volgt een formele accreditatie door de accreditatiecommissie. Daarnaast heeft de commissie tot taak de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde te adviseren over criteria van accreditatie en andere beleidsmatige aangelegenheden. De accreditatiesystematiek en de criteria, zijn te vinden in het accreditatiereglement

Leden accreditatiecommissie

De leden van de accreditatiecommissie zijn:

  • dhr. W. de Vries (voorzitter)
  • dhr. J. Huijbregtse
  • dhr. L. van der Lei
  • mw. C. de Kiviet
  • mw. I. de Vries
  • dhr. A.J. Uitewaal (secretaris)