De werkervaringseis luidt dat je gedurende 5 jaar ten minste 4.160 uur gewerkt moet hebben als verpleegkundig specialist binnen jouw specialisme. Van die 4.160 uur moet je ten minste de helft (2.080 uur) in de directe patiëntenzorg hebben gewerkt. Hieronder vallen alle patiëntgebonden werkzaamheden. Werkzaamheden op het terrein van onderzoek, onderwijs en management vallen onder de gelijkgestelde werkzaamheden.

Je werkervaring vastleggen

Je legt je werkervaring vast met behulp van het verplichte formulier. Dit formulier vul je in via Mijn V&VN.

  1. Log in op Mijn V&VN en klik op ‘Mijn Registers’.
  2. Klik vervolgens op het pijltje achter je Verpleegkundig Specialisten Register.
  3. Kies nu voor ‘Werkervaringsverklaringen’. Hier zie je een overzicht van de al aangemaakte werkervaringsverklaringen.
  4. Via de knop ‘Aanmaken werkervaringsverklaring’ maak je een nieuwe verklaring aan. Volg de te nemen stappen.
  5. Na ondertekening van je werkgever*, ontvang je de werkervaringsverklaring per e-mail.
  6. Sla de werkervaringsverklaring op en voer deze op in je portfolio.  

* Als je in loondienst werkt, laat je het formulier ondertekenen door het hoofd P&O of een andere functionaris die bevoegd is om namens de directie of Raad van Bestuur een werkverklaring af te geven. Werk je als zelfstandige? Laat het formulier dan ondertekenen door een belastingconsulent of een accountant.

Werkonderbreking

Je mag je werk als verpleegkundig specialist niet langer dan twee jaar hebben onderbroken. Heb je wél een werkonderbreking langer dan 2 jaar gehad, dan kun je bij de herregistratie een gemotiveerd verzoek indienen.

Meerdere werkgevers

Mocht je in de afgelopen 5 jaar meerdere werkgevers hebben gehad, dan moet je voor elke werkgever een apart formulier invullen, laten ondertekenen en uploaden in je portfolio. Het is daarom raadzaam om, zodra je aan de slag gaat bij een nieuwe werkgever, je werkervaring bij je voormalig werkgever meteen vast te leggen.

Werken in het buitenland

Ga je als verpleegkundig specialist in het buitenland werken? Neem dan vooraf contact op met de Registratiecommissie. Zo kun je je ervan verzekeren dat jouw buitenlandse werkervaring meetelt voor je herregistratie. Lees hier meer over in de beleidsregel 'Werkervaring verblijf in buitenland'.