De huidige maatregelen rondom het coronavirus hebben ook grote gevolgen voor bij -en nascholingen. De accreditatiecommissie heeft daarom besloten om accreditatietermijnen van scholingen met een half jaar te verleningen en ook coulance te geven als het gaat om wijzigingen in de vorm (b.v. van fysiek naar digitaal) waarin de geaccrediteerde bij- en nascholingsactiviteiten worden aangeboden.

Hieronder leest u in de vorm van vraag en antwoord wat deze maatregelen inhouden, welke voorwaarden daarbij gelden en hoe u bepaalde zaken, zoals het annuleren of opnieuw plannen van uitvoeringen, regelt.

Zijn er speciale maatregelen voor aanbieders van scholingen in verband met de coronacrisis?

Ja, de Accreditatiecommissie heeft besloten om gedurende de coronaperiode de accreditatietermijn te verlengen met 6 maanden. Deze maatregel gaat (met terugwerkende kracht) in op 1-3-2020 en loopt tot 1-1-2021. Alle scholingen die in deze periode een lopende accreditatietermijn hebben worden automatisch met 6 maanden verlengd.

Aan nieuwe aanvragen waarvan de eerste uitvoering in 2020 plaatsvindt, wordt ook een accreditatietermijn van 1,5 jaar toegekend. Nieuwe accreditatieaanvragen waarvan de eerste uitvoering in 2021 ligt krijgen – zoals gebruikelijk – een accreditatietermijn van één jaar.

Wij hebben een scholing moeten annuleren. Hoe kan ik dit doorgeven?

Als een scholing niet is doorgegaan kunt u dit als volgt doorgeven:

1. Log in via PE-online
2. Ga in het hoofdmenu naar de optie ‘presentie’
3. Klik bij de betreffende scholing op het rode icoon (verbodsbord).
4. Geef aan dat de scholing niet is doorgegaan.

U krijgt dan geen meldingen meer om de presentie op te voeren.

We willen de bijeenkomsten van onze geaccrediteerde scholingen omzetten naar webinars. Aan welke voorwaarden moeten wij voldoen?

Er worden geen aanvullende eisen gesteld aan webinars. Wel moet u hierbij aan een aantal voorwaarden (blijven) voldoen.

1. De scholing blijft voldoen aan de criteria die in het toetsingskader zijn vastgelegd.
2. De leerdoelen van de scholing blijven gelijk.
3. U informeert de accreditatiecommissie over de nieuwe scholingsvorm via de vraag/antwoord-module in PE-online.
4. Indien het aantal contacturen van de scholing gewijzigd is, geeft u dit via de vraag/antwoord-module in PE-online aan ons door. Wij helpen u om het aantal punten aan te passen.

We gaan een andere werkvorm voor onze scholing inzetten. Moeten wij hiervoor een nieuwe aanvraag indienen?

Indien de leerdoelen van de scholing hetzelfde blijven is dit niet nodig. Wel dient u de volgende stappen te ondernemen:

1. U draagt er zorg voor dat de scholing voldoet aan de criteria die in het toetsingskader zijn vastgelegd.
2. U informeert de accreditatiecommissie over de nieuwe scholingsvorm via de vraag/antwoord-module in PE-online.
3. Indien het aantal contacturen van de scholing gewijzigd is, geeft u dit via de vraag/antwoord-module in PE-online aan ons door. Wij helpen u om het aantal punten aan te passen.

Het ondertekenen van een fysieke presentielijst is niet mogelijk bij online scholing. Mogen wij de presentie opvoeren en hoe werkt dat?

Ja, dat mag. U kunt de presentie opvoeren voor deelnemers die zich hebben aangemeld en ook hebben ingelogd om de scholing te volgen. Hoe u dit registreert is aan u.

U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van digitale formulieren zoals Docusign, Validsign en Zynzyo om de deelnemers te registeren.

Wij adviseren u in ieder geval om bij de uitnodiging van de scholing het BIG- of relatienummer van de deelnemer te vragen. Deze kunt u gebruiken bij het opvoeren van de presentie.

Wij hebben scholingsbijeenkomsten geannuleerd. Kunnen jullie deze bijeenkomsten uit de nascholingsagenda verwijderen?

Ja, dat kan. Dit kunt u als volgt regelen:

1. Log in via PE-online
2. Open de betreffende scholing
3. Stuur ons via de vraag/antwoord-module in PE-online een bericht. Geef aan om welke data het gaat.

Ook dient u in het systeem aan te geven dat de scholing niet is doorgegaan. Dat doet u als volgt:

1. Log in via PE-online
2. Ga in het hoofdmenu naar de optie ‘presentie’
3. Klik bij de betreffende scholing op het rode icoon (verbodsbord).
4. Geef aan dat de scholing niet is doorgegaan.

U krijgt dan geen meldingen meer om de presentie op te voeren en de scholing zal uit de nascholingsagenda verwijderd worden.

Houd er rekening mee dat nieuwe uitvoeringen die u opvoert in de toekomst wel zullen worden getoond in de nascholingsagenda.

Wij hebben een nieuwe datum gepland voor onze scholing. Hoe kan ik dit doorgeven?

Zodra bekend is op welke datum de digitale bijeenkomst wordt gehouden, kunt u een nieuwe uitvoering toevoegen in de aanvraag. Dit doet u als volgt:

1. Log in via PE-online
2. Open de betreffende scholing
3. Klik op ‘uitvoeringsgegevens’
4. Klik op ‘uitvoeringen beheren’
5. Klik bovenin het scherm op ‘uitvoering toevoegen’
6. Vul de locatie, datum, start- en eindtijd in
7. Klik boven in het scherm op ‘bevestigen’

Onze scholing is niet doorgegaan en zal pas over een jaar opnieuw worden gepland. Kan ik de aanvraag annuleren?

Het is helaas niet in alle gevallen mogelijk om een aanvraag te annuleren. Graag kijken we samen met u wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Stuur ons hiervoor een bericht via de vraag/antwoord-module in PE-online.

Is uw vraag niet beantwoord?

Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn op verschillende manieren bereikbaar:

- U kunt u vraag stellen via de vraag/antwoord-module in PE-online.

- U kunt een mail sturen naar registers@venvn.nl. Het is belangrijk om het ID-nummer van de scholing waar de vraag over gaat te vermelden.

- U kunt ook bellen naar 030 291 90 50 en vragen naar het accreditatiebureau.