Verpleegkundig Specialisten Register

Welkom op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register. 

Op deze site vind je informatie over de registratie en herregistratie van verpleegkundig specialisten op basis van artikel 14 van de Wet BIG.

De informatie op deze website is afkomstig van het College Specialismen Verpleegkunde (kortweg het 'college' of het CSV) en de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (kortweg de 'registratiecommissie' of de RSV). Het CSV is verantwoordelijk voor het aanwijzen van de specialismen, het instellen van registers en het opstellen van de algemene regelgeving die vooral is terug te vinden in het Algemeen Besluit. De RSV heeft als taak om de registers te exploiteren en de regelgeving van het CSV te vertalen naar een praktische uitvoering.

Het Verpleegkundig Specialisten Register is een verzamelnaam voor de vijf wettelijke registers van verpleegkundig specialisten.

Actuele cijfers van de inschrijvingen en registraties per specialisme

  Verpleegkundige in opleiding tot specialist Verpleegkundig specialist
Acute zorg bij somatische aandoeningen 52 178
Algemene gezondheidszorg 31 -
Chronische zorg bij somatische aandoeningen 20 564
Geestelijke gezondheidszorg 461 1.302
Intensieve zorg bij somatische aandoeningen 745 2.284
Preventieve zorg bij somatische aandoeningen 4 45

Contact

Verpleegkundig Specialisten Register info