Erkenning praktijkopleider

Het praktijkdeel van de MANP-opleiding volgt de verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) bij een praktijkinstelling, onder toezicht van een door de RSV erkende praktijkopleider (verpleegkundig specialist). Dit is een van de vereisten om na afronding van de MANP-opleiding geregistreerd te kunnen worden in het Verpleegkundig Specialisten Register.

Een praktijkopleider moet zich houden aan de eisen zoals opgenomen in de beleidsregel ‘Erkenning praktijkopleider'. De RSV raadt verpleegkundig specialisten die praktijkopleider willen worden dan ook aan om voorafgaand aan het aanvragen van erkenning deze beleidsregel goed door te nemen.

De tien erkende opleidingsinstellingen voor de opleiding tot verpleegkundig specialist hebben gezamenlijk een profiel opgesteld voor de praktijkopleider en opleidingsgroep. In dit profiel praktijkopleider en opleidingsgroep staat wat er van de praktijkopleider en de andere leden van de opleidingsgroep (bijv. medisch leermeesters) wordt verwacht bij het opleiden van een verpleegkundige tot verpleegkundig specialist.

Procedure aanvraag erkenning

De procedure voor het aanvragen van erkenning gaat als volgt:

  1. De beoogd praktijkopleider heeft afspraken gemaakt met de praktijkinstelling en de opleidingsinstelling.
  2. Vervolgens vraagt zij erkenning aan via onderstaande knop ‘Aanvragen erkenning praktijkopleider’.
  3. De RSV erkent, na goedkeuring, de praktijkopleider en zet deze als zodanig in het systeem.
Aanvragen erkenning praktijkopleider

Overzicht praktijkopleider

Als praktijkopleider krijg je via je Mijn V&VN-account toegang tot een overzicht waar je alle verpleegkundigen in opleiding tot specialist (viossen) ziet die aan jou als praktijkopleider zijn gekoppeld:

  • Log in op je Mijn V&VN-account;
  • Klik na inloggen op 'Mijn registers';
  • Klik vervolgens op ‘Overzicht praktijkopleider’.

Zodra je minimaal twee maanden de praktijkopleider bent van een vios, is het mogelijk om een bewijs van erkenning op te vragen. Je vraagt eenvoudig het bewijs van erkenning aan via het overzicht onder de kop ‘Erkenning’. Kies vervolgens het betreffende jaar en klik op 'Certificaat aanvragen'. Het certificaat wordt per e-mail aan je verzonden.

Tarief
Het tarief voor de erkenning van de praktijkopleider is verwerkt in het tarief praktijkopleidingsplaats dat jaarlijks wordt betaald door de praktijkinstelling. Lees meer over de tarieven.

Meer informatie

Meer informatie over de erkenning van praktijkinstellingen en praktijkopleider, of over de opleiding tot verpleegkundig specialist, vind je in de brochure ‘Informatie voor de praktijkinstelling’. Tevens is voor een erkende praktijkopleider informatie over de praktijkopleidingsplaats en de visitatie van belang. Om zicht te krijgen op de kwaliteit van het praktijkonderwijs binnen jouw instelling en om te bepalen waar jullie ambities voor verdere ontwikkeling liggen, kun je gebruik maken van het Kwaliteitskader RSV en de bijbehorende zelfevaluatie. Binnen je instelling kun je hiervoor (ook) contact opnemen met diegene die door het bestuur is aangewezen als gemandateerd beheerder.

 

 

Regelgeving erkenning praktijkopleider