Erkenning praktijkopleider

Het praktijkdeel van de MANP-opleiding dient de verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) te volgen bij een praktijkinstelling, onder toezicht van een door de RSV erkende praktijkopleider. Dit is een van de vereisten om na afronding van de MANP-opleiding geregistreerd te kunnen worden in het Verpleegkundig Specialisten Register.

Een praktijkopleider dient zich te houden aan de eisen zoals gesteld in de beleidsregel ‘Erkenning praktijkopleider'. De RSV raadt verpleegkundig specialisten die praktijkopleider willen worden dan ook aan om voorafgaand aan het aanvragen van erkenning deze beleidsregel goed door te nemen.

Indien binnen het expertisegebied waarbinnen de vios wordt opgeleid geen verpleegkundig specialist werkzaam is die voldoet aan de erkenningseisen, kan bij uitzondering een geneeskundig specialist optreden als praktijkopleider, mits deze kan voldoen aan de eisen zoals gesteld in de beleidsregel ‘Erkenning praktijkopleider’

Aanvragen van erkenning

De procedure voor het aanvragen van erkenning gaat als volgt:

  1. De beoogd praktijkopleider heeft afspraken gemaakt met de praktijkinstelling en de opleidingsinstelling.
  2. Vervolgens vraagt zij erkenning aan via het aanmeldformulier, waarop zij verklaart te zullen voldoen aan de eisen van artikel 17 van het Algemeen Besluit. Het formulier kan worden ingediend bij de RSV via registers@venvn.nl.
  3. De RSV erkent, na goedkeuring, de praktijkopleider en zet deze als zodanig in het systeem.

Tarief

Het tarief voor de erkenning van de praktijkopleider is verwerkt in het tarief praktijkopleidingsplaats dat jaarlijks wordt betaald door de praktijkinstelling. Lees meer over de tarieven.

Meer informatie

Meer informatie over de erkenning van praktijkinstellingen en praktijkopleider, of over de opleiding tot verpleegkundig specialist, vind je in de brochure ‘Informatie voor de praktijkinstelling’. Tevens is voor een erkende praktijkopleider informatie over de praktijkopleidingsplaats en de visitatie van belang.

Regelgeving erkenning praktijkopleider