Privacybeleid

V&VN neemt je privacy serieus. In dit Privacy Statement staat hoe V&VN je persoonsgegevens -waaronder op de website, in nieuwsbrieven of op mobiele apps- verwerkt en beschermt. Wijzigingen in dit privacy Statement worden op onze website bekend gemaakt en zullen, indien het ingrijpende wijzigingen zijn, ook steeds aan jou bekend gemaakt worden.

V&VN is gevestigd te Utrecht aan de Orteliuslaan 1000. Wij treden op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van je persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). V&VN is bereikbaar via haar website www.venvn.nl en het e-mailadres info@venvn.nl.

V&VN is de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden. Naast het basislidmaatschap kun je ook één of meerdere sub-lidmaatschappen hebben van een van onze specialistische afdelingen of platforms.

Hoe worden jouw persoonsgegevens gebruikt?

V&VN gebruikt je persoonsgegevens zodat zij haar diensten aan je kan aanbieden en haar verplichtingen tegenover je kan nakomen. Je geeft deze gegevens zelf aan ons door bij het aangaan van een lidmaatschap, inschrijving in een register of afname van een ander product. Naast je basisgegevens vragen wij in sommige gevallen andere gegevens, welke gegevens we van je vragen en waarom vind je op deze pagina.

Gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor het uitvoeren van de diensten van V&VN of zolang als we bij wet verplicht zijn. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Wie hebben er toegang tot jouw gegevens?

V&VN gaat verantwoord met je persoonsgegevens om en zal je gegevens nooit zonder jouw expliciete toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

V&VN verstrekt je gegevens alleen aan derden om aan haar verplichtingen tegenover jou te kunnen voldoen en om er voor te zorgen dat derden aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Automatisch gegenereerde informatie die V&VN verzamelt voor statistische doeleinden (in het kader van de werking van bijvoorbeeld de website) en de beveiliging en verbetering van de website, zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot jou herleidbaar zijn.

V&VN kan je gegevens ook aan derden verstrekken indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. Een overzicht van verwerkers, anders dan V&VN, vind je op deze pagina.

Uitsluitend daartoe bevoegde personen hebben toegang tot de persoonsgegevens. V&VN houdt zich hierin aan de wettelijke regels en kaders.

Wat zijn je rechten?

Inzage en correctie
Alle gegevens die je aan ons verstrekt zijn inzichtelijk via ons ledenportaal Mijn V&VN. Hier kun je ook zelf je gegevens corrigeren als deze niet juist zijn.

Data portabiliteit
Indien je dit wenst kun je V&VN verzoeken alle opgeslagen gegevens aan jou aan te leveren (in een verwerkbaar formaat) zodat je deze gegevens kunt onderbrengen bij een andere organisatie. Je kunt ons ook verzoeken de gegevens rechtstreeks aan een andere partij te verstekken.

Vergetelheid
Je kunt ons verzoeken jou te ‘vergeten’, dit betekent dat wij al jouw persoonsgegevens zullen wissen of gegevens die wij voor statistische doeleinden gebruiken te anonimiseren.

Beperking van de verwerking en bezwaar
Mocht je vinden dat wij te veel persoonsgegevens verwerken dan voor de dienst noodzakelijk is neem dan contact met ons op.

Nieuwsbrieven
Onderdeel van een aantal producten van V&VN is een digitale nieuwsbrief, je kunt jezelf daarvoor afmelden via de link onderaan iedere nieuwsbrief. Daarnaast is het ook mogelijk om dit via https://mijn.venvn.nl te doen.

Hoe worden je gegevens beschermd?

Wij hebben passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of enige (andere) vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden. Hiervoor heeft V&VN procedures en mechanismen ingericht. Deze worden getoetst door onafhankelijke auditoren en blijken uit de ISO27001 certificering.

Cookies

V&VN maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar websites. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de website worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van onze website kunnen cookies worden geplaatst en kan door V&VN toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies kunnen je computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen.

Via je browser kunt je de instellingen voor het plaatsten van cookies aanpassen. Je kunt de instellingen zo aanpassen dat je tijdens het volgende bezoek aan de website geen cookies ontvangt of dat je een melding krijgt wanneer er een nieuw cookie naar je computer, tablet of telefoon wordt gestuurd. Ook kun je via de browser cookies verwijderen. Indien je ervoor kiest om cookies uit te schakelen kan het zo zijn dat je niet meer van alle mogelijkheden van de website kunt gebruiken. Raadpleeg je browserinstructies of de “help”-functie van je browser om meer te weten te komen over de instellingen en het verwijderen van cookies.

Google Analytics

V&VN maakt gebruik van Google Analytics en andere tools om meer te weten te komen over het gebruik van haar websites. Google Analytics plaatst een permanente cookie op je computer, tablet of telefoon. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan V&VN ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan de V&VN aanpassingen maken op haar websites.

Sociale media buttons

Op onze websites maken wij gebruik van social media buttons, bijvoorbeeld van Twitter en Facebook. Via deze buttons kunt je informatie van de website delen met anderen of aanbevelen. Via de sociale media buttons worden door derde partijen cookies geplaatst. Deze cookies kunnen je gebruiksgemak optimaliseren maar ook je surfgedrag volgen.