Over het register

Het Verpleegkundig Specialisten Register is een verzamelnaam voor de twee wettelijke registers van verpleegkundig specialisten die zijn ingesteld op basis van artikel 14 van de Wet BIG. De twee registers zijn:

  • Algemene gezondheidszorg (AGZ)
  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Wie geregistreerd staat in één (of meerdere) van deze registers is bevoegd om de wettelijk beschermde titel 'verpleegkundig specialist' te dragen en het beroep uit te oefenen binnen dit specialisme.

Informatie over registratie in het Verpleegkundig Specialisten Register vind je hier.

De verpleegkundig specialist

In het beroep van verpleegkundig specialist staat het klinisch handelen centraal. De verpleegkundig specialist onderhoudt zelfstandige behandelrelaties met een omschreven groep patiënten en geeft zelfstandig vorm aan het zorgproces (indiceren, behandelen, begeleiden, doorverwijzen et cetera). Als verpleegkundig specialist bied je niet alleen complexe evidence-based verpleegkundig specialistische zorg, maar ook geprotocolleerde geneeskundige zorg binnen je eigen deskundigheidsgebied.

Ook ben je als verpleegkundig specialist bevoegd om binnen je deskundigheidsgebied zelfstandig te indiceren en voorbehouden handelingen uit te voeren, waaronder het voorschrijven van geneesmiddelen. Meer informatie over de competenties en bevoegdheden van verpleegkundig specialisten is te vinden in het Algemeen Besluit, op de website van V&VN bij beroepsprofielen en op de website van V&VN Verpleegkundig Specialisten.
Aan de onderkant van deze pagina vind je onder het kopje 'Meer informatie' ook artikelen met betrekking tot de wettelijke kaders en context.