Als aanbieder van een scholing kun je accreditatie aanvragen voor bijvoorbeeld een cursus, een congres/symposium, een e-learning, een jaarcyclus van klinische lessen, refereerbijeenkomsten of vaardigheidstrainingen, een workshop of een opleiding. Als er accreditatie is aangevraagd voor een scholing, dan wordt deze beoordeeld aan de hand van vastgestelde criteria. Indien de scholing voldoet aan deze criteria, dan wordt deze geaccrediteerd voor het Verpleegkundig Specialisten Register.

Accreditatiecriteria

Een accreditatieaanvraag wordt getoetst op een aantal criteria:

 • De scholing is aantoonbaar specifiek of mede bestemd voor verpleegkundig specialisten.
 • Het niveau van de scholing is toegesneden op het beroepsniveau van verpleegkundig specialisten, zoals tot uitdrukking komt in het beroepsprofiel.
 • De leerdoelen en onderwerpen van de scholing zijn helder weergegeven.
  Een scholing dient te worden geëvalueerd.
 • Na een congres of symposium voert de aanbieder de presentie van de deelnemende verpleegkundig specialisten in hun digitale portfolio in, op basis van een sluitende aanwezigheidsregistratie.
 • De scholing wordt gegeven door competente docenten/sprekers en/of ontwikkelaars. Zij voldoen aan ten minste één van de volgende criteria:
  • relevante praktijkervaring;
  • aantoonbaar werkzaam of betrokken bij de beroepsgroep;
  • onderwijservaring.
  • De accreditatie van een scholing dient voor aanvang te zijn aangevraagd.

  Refereerbijeenkomsten / klinische lessen/ FTO

  Voor refereerbijeenkomsten, klinische lessen en FTO gelden naast de bovenstaande criteria, ook de volgende aanvullende criteria:

  • In de periode van een jaar worden minimaal twee en maximaal 12 bijeenkomsten gehouden.
  • Er is sprake van een samenhangend programma.
  • De inhoud van het programma is een uitwerking van minimaal de CanMEDS-rollen: klinisch handelen, kennis en wetenschap en samenwerking.
  • Per bijeenkomst duurt de scholing minimaal 1 uur en maximaal 4 uur.

  Een uitgebreide uitwerking van de accreditatiecriteria vind je in het toetsingskader.

  Een begrippenlijst en de accreditatiecriteria zijn te vinden in het Accreditatiereglement.

Scholingsagenda

Je kunt al het scholingsaanbod terugvinden op één overzichtelijke scholingsagenda. 
Vanaf het moment dat een accreditatieaanvraag in behandeling is, wordt deze gepubliceerd in deze 
scholingsagenda. Hier kun je zien of:

 • of de aanbieder voor een scholing accreditatie heeft aangevraagd;
 • of de bij- en nascholing is geaccrediteerd;
 • of de bij- en nascholing is afgekeurd, d.w.z. je ontvangt geen punten voor deelname.
Naar de agenda