Een overige deskundigheidsbevorderende activiteit (ODA) is een activiteit van de verpleegkundig specialist die:

  1. leidt tot deskundigheidsbevordering van de verpleegkundig specialist;
  2. geen onderdeel is van de dagelijkse werkzaamheden van de verpleegkundig specialist;
  3. zich richt op de ontwikkeling van beroepsgenoten of van het specialisme;
  4. voldoet aan de beschrijving in het overzicht van overige deskundigheidsbevorderende activiteiten.

De eisen rondom ODA en een overzicht van activiteiten die als ODA kunnen worden opgevoerd in het portfolio vind je terug in de 'Beleidsregel Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten'. Het is aan te raden de beleidsregel goed door te nemen alvorens je ODA opvoert in je portfolio.

Klik hier om de oude beleidsregels ODA in te zien.

In de beleidsregel staat onder andere:

  • De omschrijving van de ODA, waar een vast aantal uren aan mag worden toegekend. Er staat per ODA aangegeven of de uren mogen worden toegekend per artikel, per bijeenkomst of per jaar. Er worden nooit meer uren toegekend aan een activiteit dan het aantal uren dat staat vermeld in de beleidsregel.
  • Iedere ODA kent een duidelijk omschreven 'bewijsstuk' waarmee je moet aantonen dat je aan de eisen voldoet. Wanneer je je niet aan deze eisen houdt, is de ODA ongeldig en telt hij niet mee voor je herregistratie.
  • Iedere ODA moet apart worden opgevoerd; het is niet toegestaan om meerdere ODA tegelijk op te voeren en de uren op te tellen.
  • Vul bij de datum van de ODA de datum in waarop de ODA is uitgevoerd of afgerond.
  • De urentoekenning is gebaseerd op de meerwaarde die de activiteit heeft voor je deskundigheid als verpleegkundig specialist, niet op de inspanning.