Het aanvragen van accreditatie verloopt via PE-online. De procedure voor het aanvragen van accreditatie gaat als volgt:

  • Via de website van PE-online vraag je een account aan. PE-online stuurt je vervolgens de inloggegevens van dit account.
  • Zodra je bent ingelogd kun je via de kop ‘Autorisatie’ eenmalig een autorisatieverzoek indienen bij Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (met o.a. het Verpleegkundig Specialisten Register). Pas nadat de autorisatie is verleend is het mogelijk om een accreditatieaanvraag in te dienen.
  • Vervolgens kun je via de kop ‘Accreditatieaanvragen’ klikken op ‘Aanvraag indienen’.
  • Doorloop alle stappen en dien de aanvraag zo compleet mogelijk in, inclusief bijlagen. Let op: hier dien je een keuze te maken tussen een van de vier leervormen (nascholingstypen). Klik hier voor extra uitleg.
  • Na indiening wordt de factuur verstuurd.
  • De aanvraag wordt in behandeling genomen nadat de aanvraag compleet via PE-online is ingediend en de factuur is voldaan.

Formeel wordt een accreditatieaanvraag binnen 8 weken afgehandeld.

LET OP: Het is niet mogelijk accreditatie aan te vragen voor scholingen die al hebben plaatsgevonden, zorg daarom dat u tijdig accreditatie aanvraagt.

Tarieven

Voor accreditatie van scholingsaanbod gelden de volgende, kostendekkende tarieven:
Basistarief € 175,- (exclusief btw)
Gereduceerd tarief € 118,- (exclusief btw)

Uit de tarieven voor accreditatie worden onder meer de kosten gedekt voor het in behandeling nemen en beoordelen van de aanvraag. Bij eventuele afwijzing van de aanvraag wordt geen restitutie verleend.

Bekijk hier de criteria voor het gereduceerde accreditatietarief.

Geldigheidsduur accreditatie

Een accreditatie heeft een geldigheidsduur van één jaar vanaf de startdatum van de eerste uitvoering van de scholing. In deze periode kan een scholing die is geaccrediteerd, (meermaals) worden herhaald, mits de inhoud gelijk is aan de geaccrediteerde scholing en de scholing door dezelfde docenten wordt gegeven.

Voorwaarden accreditatie

Een scholing wordt pas geaccrediteerd wanneer aan de criteria voor accreditatie voldaan wordt.
Bekijk de criteria en het toetsingskader waarin de criteria verder zijn uitgewerkt. Bekijk tevens de algemene voorwaarden die van toepassing zijn. 

Geautomatiseerd presentie opvoeren

U kunt deelnemersregistratie van fysieke scholingen en/of e-learning geautomatiseerd laten opvoeren in het Verpleegkundig Specialisten Register. Dit kan door informatie over de scholing vanuit uw Leer Management Systeem (LMS) door te sturen aan PE-online. De benodigde gegevens moeten dan wel aanwezig zijn in uw systeem. Mogelijk vergt het aanleggen van deze koppeling dus ook aanpassing van uw eigen LMS systeem.

Deze service wordt u aangeboden door Xaurum, de leverancier van PE-online. Voor meer informatie of directe aanmelding kunt u een e-mail sturen aan support@pe-online.nl met het verzoek om gebruik te maken van de webservice presentie of e-learning. Zij sturen u dan de technische documentatie, de kosten en een concept contractovereenkomst toe.