De kwaliteit van de opleiding heeft grote invloed op de kwaliteit van de (toekomstige) verpleegkundig specialist. Om de kwaliteit van het praktijkonderwijs voor de opleiding tot verpleegkundig specialist een impuls te geven, is het Kwaliteitskader RSV ontwikkeld. Dit is een leidraad voor alle betrokkenen binnen een praktijkinstelling die een kwalitatief goede leeromgeving willen vormgeven (als er voor het eerst een verpleegkundige wordt opgeleid tot VS) of de bestaande leeromgeving verder willen verbeteren.  

Het Kwaliteitskader bestaat uit vijf kwaliteitsdomeinen die elk van belang zijn voor het inrichten van een beroepswaardige praktijkleeromgeving voor het opleiden van verpleegkundigen tot verpleegkundig specialisten. Deze domeinen zijn ontleend aan de erkenningseisen uit het Algemeen Besluit.

Kwaliteitskader zelfevaluatie

Dit instrument helpt praktijkinstellingen om jaarlijks zélf de balans op te maken en in één oogopslag te zien hoe ze ervoor staan op alle vijf de domeinen. Door het invullen van de zelfevaluatie kunnen praktijkinstellingen met alle betrokken partijen kijken naar wat er goed gaat, waar ambities voor het komende jaar liggen, en wat kritieke punten zijn die op korte termijn moeten worden aangepakt. Het jaarlijks evalueren is één van de minimale erkenningseisen waar een praktijkinstelling aan moet voldoen; het zelfevaluatie-instrument maakt dit makkelijker. De uitkomsten vormen een mooie basis voor een interne kwaliteitscyclus, die samen met de opleidingsinstelling(en) waar de praktijkinstelling mee samenwerkt, kunnen worden opgepakt. Zo werk je samen aan het verbeteren van de leeromgeving.

Zo werkt de zelfevaluatie

Kwaliteitskader Domein 1 Visie En Positionering
  • Registers
  • Verpleegkundig Specialisten Register

Domein 1: Visie en positionering

Een duidelijke visie op de inzet en positionering van de verpleegkundig specialist, en de vertaling van die visie in beleid, is van cruciaal belang voor de leeromgeving. Hoe wordt de VS ingezet en gepositioneerd binnen jouw instelling? Sluit dat aan bij het landelijk beroepsprofiel en wetgeving?

Kwaliteitskader Domein 2 Kwaliteitszorg Praktijkonderwijs
  • Registers
  • Verpleegkundig Specialisten Register

Domein 2: Kwaliteitszorg praktijkonderwijs

Om de kwaliteit van het praktijkonderwijs voor viossen te behouden en continue te verbeteren, en zo excellente beroepsbeoefenaren op te leiden, heb je een kwaliteitscyclus nodig. Hoe ziet de (ideale) kwaliteitszorg er binnen jouw instelling uit?  

Kwaliteitskader Domein 3 Organisatie Praktijkonderwijs
  • Registers
  • Verpleegkundig Specialisten Register

Domein 3: Organisatie praktijkonderwijs

Er zijn allerlei randvoorwaarden nodig om ervoor te zorgen dat een verpleegkundige zich tijdens de opleiding alle competenties eigen kan maken die verbonden zijn aan het beroep van verpleegkundig specialist en het specialisme (GGZ of AGZ). Hoe is het praktijkonderwijs binnen jouw instelling georganiseerd?

Kwaliteitskader Domein 4 Begeleiding Vios
  • Registers
  • Verpleegkundig Specialisten Register

Domein 4: Begeleiding vios

De opleiding tot verpleegkundig specialist vindt grotendeels in de praktijk plaats, binnen de instelling. Dit betekent ook dat het voor een goed verloop belangrijk is om de vios in de praktijk goed te begeleiden. Hoe is de begeleiding voor de vios(sen) binnen jouw instelling geregeld?

Kwaliteitskader Domein 5 Professionalisering Opleidingsgroep
  • Registers
  • Verpleegkundig Specialisten Register

Domein 5: Professionalisering opleidingsgroep

Eén van de meest belangrijke ‘randvoorwaarden’ voor het opleiden van een verpleegkundige tot een beroepswaardige VS, is het bieden van een geschikte opleidingsgroep, onder leiding van een verpleegkundig specialist in de rol van praktijkopleider. Hoe is het gesteld met de professionaliteit van de opleidingsgroep binnen jouw instelling?