Een verpleegkundig specialist die in het Verpleegkundig Specialisten Register staat geregistreerd heeft een registratietermijn van vijf jaar. Om geregistreerd te blijven als verpleegkundig specialist, moet je na deze vijf jaar (uiterlijk op de dag van het verstrijken van je registratieperiode) via je portfolio herregistratie aanvragen. De kosten voor herregistratie vind je op de pagina 'tarieven'. Meer informatie over de herregistratie vind je in dit Stappenplan herregistratie. De eisen voor herregistratie staan vastgelegd in beleidsregels. Een aantal van deze beleidsregels vind je onderaan deze pagina.

De eisen voor herregistratie bestaan globaal uit twee onderdelen:

  1. De werkervaringseis
  2. De deskundigheidsbevorderingseis

De werkervaringseis houdt in dat je als verpleegkundig specialist moet aantonen dat je voldoende in het beroep werkzaam bent geweest. Zie werkervaring voor meer informatie.

De deskundigheidsbevorderingseis bestaat uit drie onderdelen. Dit wordt toegelicht in de Beleidsregel deskundigheidsbevordering algemeen. Hieronder tref je een overzicht van de te behalen uren per onderdeel.

Herregistratie met gemotiveerd verzoek

Wanneer je herregistratie wilt aanvragen maar niet aan de eisen voor herregistratie voldoet, dan kun je een gemotiveerd verzoek toevoegen aan je herregistratieaanvraag. Hierin beargumenteer je waarom je meent dat er in jouw geval sprake is van een uitzonderlijke situatie. Dit gemotiveerd verzoek zal bij de beoordeling van je portfolio worden meegewogen.

Doorhaling aanvragen

Wanneer je niet langer geregistreerd wilt staan als verpleegkundig specialist, dan kun je vanaf zes maanden voor het verlopen van jouw registratieperiode doorhaling van registratie aanvragen in jouw digitaal portfolio. Dit doe je door bij 'Herregistratie aanvragen' te kiezen voor 'Doorhaling'. Wanneer je eerder doorhaling van registratie wilt aanvragen, dan mail je jouw verzoek tot doorhaling naar registers@venvn.nl. Doe dit met het emailadres waarmee je bij ons bekend bent.

Tarief

Het huidige tarief voor een herregistratie-aanvraag in het Verpleegkundig Specialisten Register vind je hier