Het volgen van een individueel scholingsprogramma heeft als doel om (opnieuw) de vereiste competenties te verwerven van het beroep van verpleegkundig specialist en van het bijbehorende specialisme.

Het individueel scholingsprogramma is onder meer bedoeld voor:

  • verpleegkundig specialisten die op belangrijke of essentiële onderdelen niet aan de herregistratie-eisen hebben voldaan, of
  • voormalig specialisten die opnieuw geregistreerd willen worden als verpleegkundig specialist.

Het individueel scholingsprogramma wordt opgesteld door de betrokken verpleegkundig specialist c.q. verpleegkundige in overleg met de hoofdopleider van een door de RSV erkende MANP-opleiding. Ieder individueel scholingsprogramma behoeft ten minste instemming van de hoofdopleider én goedkeuring van de RSV.

Wanneer het individueel scholingsprogramma succesvol is afgerond, bevestigt de hoofdopleider dit door de afgifte van een eindverklaring van de hoofdopleider aan de betrokken verpleegkundige specialist of verpleegkundige.

De beleidsregel individueel scholingsprogramma geeft volledige informatie over de definitie, de doelgroepen en de eisen van het individueel scholingsprogramma.

De richtlijn voor de invulling en toepassing van het individueel scholingsprogramma bevat aanvullende achtergrondinformatie en beschrijft in hoofdstuk 3 een praktische aanpak bij de uitvoering.

Voor het aanvragen van goedkeuring voor het individueel scholingsprogramma kan het formulier voor beoordeling individueel scholingsprogramma worden gedownload.