Wanneer je een registratie in een ander specialisme wilt, is er sprake van een nieuwe registratie met een nieuwe registratieperiode. Hier heb je een ondertekende eindverklaring van de hoofdopleider nodig, waarin deze verklaart dat je beschikt over de competenties van het specialisme waarvoor je registratie aanvraagt. Je kunt hiervoor contact opnemen met één van de hoofdopleiders van de MANP-opleidingen die zijn erkend door de RSV. De hoofdopleider bepaalt welk traject nodig is om de eindverklaring te krijgen. Hiermee kun je je registratie voor het nieuwe specialisme bij aanvragen.

Wijziging binnen één jaar?

Wil je binnen een jaar na registratie worden ingeschreven in een nieuw specialisme? Dan is het mogelijk dat je je oorspronkelijke registratiedatum behoudt. Wel is ook in dit geval een nieuwe ondertekende eindverklaring van de hoofdopleider nodig.

Twee specialismen

Je kunt er ook voor kiezen om je oorspronkelijke registratie te behouden en daarnaast in een tweede specialisme te worden geregistreerd. Je dient in dit geval voor beide specialismen aan de herregistratie-eisen te voldoen. En je krijgt dan twee registratieperioden. Ook voor een tweede specialisme is een nieuwe ondertekende eindverklaring nodig.

Tarief

Het tarief voor een nieuwe registratie is gelijk aan dat van een reguliere registratie. De kosten voor registratie vind je op de pagina 'tarieven'.

Specialisme aanvragen

Dien je aanvraag tot registratie in een ander specialisme in via onderstaande knop ‘Aanvragen registratie VSR’. Omdat je al in het register staat, is het voldoende om enkel een digitale kopie van de getekende eindverklaring van de hoofdopleider op te voeren in de aanvraag. Deze eindverklaring mag niet ouder zijn dan een maand. Voordat je registratie in behandeling wordt genomen, moet je het vastgestelde registratietarief van € 242,- (incl. btw) betalen. Je ontvangt hiervoor een factuur.

Registreren?

Wil je je voor het eerst laten registreren? Dan moet je de opleiding tot verpleegkundig specialist hebben afgerond. Lees meer.

Aanvragen registratie VSR