Beleid gegevensverwerking Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV)

Op deze pagina staat het beleid gegevensverwerking van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) gepubliceerd. Het beleid is een aanvulling op het privacybeleid van V&VN en voldoet aan de vereisten zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In het beleid staat beschreven met welk doel en hoe de RSV de persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt. Ook wordt aangeduid welke persoonsgegevens zij verwerkt. Met persoonsgegevens worden gegevens bedoeld die te allen tijde herleidbaar zijn naar een uniek persoon. Onder de term gegevensverwerking wordt elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens verstaan, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, wijzigen, gebruiken en verstrekken van persoonsgegevens.

Heb je vragen naar aanleiding van dit stuk, neem dan gerust contact op met de RSV via registers@venvn.nl of telefonisch via (030) 291 90 50.

Beleid Gegevensverwerking RSV

Het algemene privacybeleid van V&VN lees je hier.