Vraag van de maand: Deskundigheid vastleggen bij start in ander expertisegebied?

  • 1 december 2022
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

In de rubriek ‘De vraag van de maand’ staat een vraag die van belang is voor de hele beroepsgroep centraal. Deze maand gaat het over het vastleggen van je bekwaamheid op het moment dat je in een ander expertisegebied gaat werken.

Moet ik mijn deskundigheid vastleggen wanneer ik in een ander expertisegebied ga werken?

“Ik ben opgeleid als verpleegkundig specialist AGZ en ik werk in de neurologie. Ik zie met name patiënten die een CVA of TIA hebben gehad. Nu zal de komende tijd de patiëntenstroom veranderen waardoor mijn werkzaamheden deels veranderen: zo zal ik ook kenacort-injecties gaan geven. Ik krijg dit aangeleerd door een medisch specialist. Hoe moet ik dit vastleggen?”

De wetgever heeft in de 'Regeling zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten' aan VS-en de bevoegdheid gegeven tot een aantal voorbehouden handelingen, waaronder het voorschrijven (en toedienen) van geneesmiddelen. Daaraan zijn een aantal voorwaarden verbonden:

Voorwaarden zelfstandige bevoegdheid VS
  • Handelingen vinden plaats binnen het specialisme
  • Handelingen zijn van beperkte complexiteit
  • Handelingen worden routinematig verricht
  • Riscico's van de handelingen zijn te overzien
  • Uitoefening vindt plaats volgens landelijke richtlijnen

Naast deze voorwaarden is een andere algemene voorwaarde van kracht. Deze voorwaarde geldt voor iedere BIG-beroepsbeoefenaar die een handeling uitvoert: je moet bekwaam zijn.

Het bepalen of je bekwaam bent is een individuele verantwoordelijkheid van jezelf. Jij moet je kunnen verantwoorden. Het is daarom verstandig (maar niet verplicht) om schriftelijk vast te leggen dat je een bekwaamheid hebt verworven om een belangrijke nieuwe handeling uit te voeren. Een goede methode is dat degene die jou de handeling aanleert, jou een e-mail stuurt waarin die persoon verklaart dat hij jou die handeling heeft aangeleerd en dat hij jou bekwaam acht. Maar ook dan geldt: jouw bekwaamheid is jouw persoonlijke verantwoordelijkheid