Vraag van de maand: Wat is een herregistratie op basis van gelijkgestelde werkzaamheden?

  • 11 augustus 2021
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

In de maandelijks rubriek ‘De vraag van de maand’ staat een vraag die van belang is voor de hele beroepsgroep centraal. Deze maand een vraag over de werkervaringseis bij herregistratie en dan met name over wat gelijkgestelde werkzaamheden inhouden.  

Wat is een herregistratie op basis van gelijkgestelde werkzaamheden?

Allereerst: ‘Wat zijn gelijkgestelde werkzaamheden?’ 

Gelijkgestelde werkzaamheden zijn werkzaamheden die je uitvoert als verpleegkundig specialist binnen je specialisme, maar waarbij géén sprake is van individuele patiëntenzorg. Voorbeelden hiervan zijn werkzaamheden op het terrein van onderzoek, onderwijs, positionering of leidinggeven. Let wel: het gaat hierbij dus nadrukkelijk om werkzaamheden waarvoor je verpleegkundig specialist moet zijn.

Herregistratie-eisen

Eén van de eisen voor herregistratie is de werkervaringseis. Die stelt dat je in je registratieperiode van 5 jaar tenminste: 

  • 4.160 uur als verpleegkundig specialist hebt gewerkt* (= gemiddeld twee dagen per week); 
  • en geen aaneengesloten werkonderbreking van twee jaar of langer hebt gekend. 

De werkzaamheden moeten zijn verricht op het gebied van de individuele gezondheidszorg (directe patiëntenzorg / klinisch handelen) OF daaraan gelijkgestelde werkzaamheden
 
Om zonder verdere voorwaarden te worden geherregistreerd, moet van de 4.160 uur tenminste 2.080 uur zijn gewerkt in de individuele gezondheidszorg binnen het eigen specialisme. 

Herregistratie op basis van gelijkgestelde werkzaamheden

Wanneer je onvoldoende uren hebt gewerkt in de directe patiëntenzorg, maar je voldoet wél aan de eis van 4.160 uur werkervaring als VS binnen andere werkzaamheden die kunnen worden gerekend tot de ‘gelijkgestelde werkzaamheden’, dan kun je worden geherregistreerd op basis van gelijkgestelde werkzaamheden. Hierbij behoud je je titel als VS, maar mag je niet langer je beroep uitoefenen in de directe patiëntenzorg.

Als gelijkgestelde werkzaamheden gelden:
  • werkzaamheden op het gebied van onderwijs of wetenschappelijk onderzoek binnen en passend bij het beroepsprofiel waarvoor herregistratie wordt gevraagd;
  • werkzaamheden op het gebied van leidinggevend management, beleid, advies en toezicht binnen de gezondheidszorg passend binnen en passend bij het beroepsprofiel van de verpleegkundig specialist.

Daarnaast moet je natuurlijk ook voldoen aan de deskundigheidsbevorderingseis.  
 
Uitgebreidere informatie over herregistratie, de werkervaringseis, gelijkgestelde werkzaamheden en de deskundigheidsbevorderingseis vind je op onze website
  
* Let op: vanwege de coronacrisis zijn de eisen voor herregistratie tijdelijk verlaagd. Zie hiervoor deze pagina.