Bestuursleden vakgroep jeugdverpleegkundigen M&G

Vertegenwoordigers in de RAC

Kijk hier voor het 'smoelenboek'.

Wat doet V&VN vakgroep jeugdverpleegkundigen M&G?

Kijk hier naar de film jeugdverpleegkundige: what's in it for you?

Alle jeugdverpleegkundigen die lid zijn van V&VN vormen samen de vakgroep jeugd. Binnen de vakgroep zijn allerlei groepen actief. V&VN Jeugd is een vereniging waar je andere jeugdverpleegkundigen kan ontmoeten die van hun vak houden. Uit ervaring weten we dat het heel inspirerend is om samen ontwikkelingen te volgen, kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en samen activiteiten op te pakken.

V&VN vakgroep jeugdverpleegkundigen M&G is op landelijk niveau gesprekspartner voor VWS directie PG, VNG en NCJ en voor de werkgevers organisaties ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland. Activiteiten van V&VN vakgroep jeugd:

 • Activiteiten organiseren voor jeugdverpleegkundigen, zoals ambassadeurstraject.
 • Samenwerken met Jeugdartsen ANJ en samen activiteiten doen.
 • Accrediteren van bijscholing voor het kwaliteitsregister jeugd.
 • V&VN jeugd, AJN en NVDA zijn samen eigenaar van de JGZ richtlijnen. Het NCJ ondersteunt de beroepsverenigingen daarbij en ZonMW financiert de richtlijnen. Diverse leden zitten vanuit V&VN jeugd in de Richtlijn Autorisatie Commissie RAC. Er zitten verpleegkundigen namens V&VN in de werkgroepen van alle richtlijnen en in de knelpuntanalyses.
 • Meewerken aan de basisdataset van het digitaal dossier via redactieraad.
 • Meedenken/meewerken met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.
 • Vier maal per jaar aan tafel met IGZ, VNG en VWS directie PG.
 • Meepraten aan de beleidstafels van Kansrijke Start/eerste 1000 dagen.
 • Lid van het samenwerkingsverband van jeugdprofessionals ‘Zorg voor de jeugd’.
 • Meewerken aan het Magazine M&G.
 • Verzorgen van een maandelijkse digitale nieuwsbrief.
 • Gebruiken van social media kanalen, beheer appgroep jeugdverpleegkundigen .
 • Internationale contacten met Vlaanderen en meedoen met het Europese congres EUSUHM.
 • Begeleiding van onderzoek.
 • Vakinhoudelijke onderwerpen: early life stress, rookpreventie/tabaksontmoediging, alcohol terugdringing, bewegen, perinatale zorg, Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), voeding, borstvoeding, RVP, meldcode huiselijk geweld, eerste 100 dagen, LHTBI, zelfbeschadiging, mediawijsheid, vluchtelingenkinderen, Covid-19 risico kinderen.

V&VN jeugdverpleegkundigen bestaat uit de volgende groepen:

Missie en Visie

V&VN vakgroep jeugdverpleegkundigen M&G heeft door de jaren heen de volgende standpunten opgesteld wat betreft visie en missie:

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)