Wie zijn wij?

Van origine zijn we allen jeugdverpleegkundige aangevuld met een wetenschappelijke opleiding. Wij vinden wetenschappelijke kennis een belangrijke factor voor het bieden van kwalitatief goede zorg. Daarom hebben we ons verenigd in de wetenschappelijke commissie van V&VN jeugdverpleegkundigen.

Waar staan we voor?

Onze Missie is: stimuleren en gebruiken van wetenschappelijk onderzoek op gebied van jeugd, en kennis die daaruit voortkomt. Dit doen wij door het:

●    Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek voor en door jeugdverpleegkundigen om het werk van de jeugdverpleegkundigen inzichtelijk te maken (wat werkt, wat werkt niet, bij wie, wanneer en waarom).

●     Delen, duiden en gebruiken van wetenschappelijke kennis in de uitvoeringspraktijk en het evidence based of practice based werken van jeugdverpleegkundigen te stimuleren voor de beste zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders.

●     Ondersteunen van de vakgroep VenVN jeugd en onderzoekers bij vraagstukken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en professionalisering van het vak Jeugdverpleegkundige.

Onze Visie: Waar gaan we voor?

Wetenschappelijk onderzoek voor, door en met jeugdverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten draagt bij aan het optimaliseren (onderbouwen, vernieuwen en verbeteren) van de preventieve zorg voor jeugd, en draagt bij aan profilering en professionalisering van de jeugdverpleegkundige.

Investeren in kennis om de gezondheid van de jeugd te optimaliseren, levert veel gezondheidswinst op. Kinderen hebben immers nog een heel leven voor zich. Een veilige en gezonde jeugd is een solide basis voor een gezond leven en gezond ouder worden.

Samenstelling van de commissie:

Ingrid Staal: Link promovendikring -Link wetenschap atelier -Link TJGZ -Link LMNR

Arina Brunekreeft: Link Opleiding

Betty Bakker: Link V&VN vakgroep Jeugd -Link Opleiding -Link EUSUHM -Link Chapter Rho Chi

Eveliene Dera: Link Opleiding -Link TJGZ

Jacqueline de Vries: Verslaglegging -Link V&VN Vakgroep Jeugd -Link V&VN Ambassadeurstraject

Kim Bischoff: Link Verpleegkundig Specialisten -Link Vakgroep Jeugd

Suzanna van Dam: Link Stippelbrigade

Trudy Dunnink: Link NCJ

Margot Kobussen: Erelid en oprichter van deze commissie

Esther van ‘t Hoff: Agendalid -Voorzitter Vakgroep Jeugd

Nicole Vullings: Agendalid -Link Opleiding

 

Ingrid Staal, voorzitter wetenschappelijke commissie

Werkt als onderzoeker en adviseur bij het NCJ

Te bereiken:

Email: istaal@ncj.nl

Telefoon:  06 48341956

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ingrid-staal-15b9b510/

Website: ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Ingrid-Staal

Ingrid werkt sinds 15 oktober 2022 voor het NCJ in de kerngroep Innovatie en Ondernemerschap. Haar focus ligt op onderzoek, academisering van de JGZ, de verbinding tussen praktijk en wetenschap, en visa versa tussen wetenschap en praktijk.

Het is haar passie om samen met de JGZ inzicht te geven in wat en hoe bijdraagt aan het gezond en veilig opgroeien voor alle kinderen. Immers, het kan toch niet waar zijn dat verschillen in uitkomsten voor kinderen ontstaan door beleid en zorg? Vanuit die passie geeft ze steeds verder vorm aan de onderzoekslijn ‘een optimale start voor een leven lang meedoen: werken aan een evidence based JGZ’.

Ingrid is van origine verpleegkundige en jeugdverpleegkundige. Heeft verplegingswetenschap gestudeerd en is in 2016 gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht, op haar proefschrift Early detection of parenting and developmental problems in young children: a structured dialogue with parents. Binnen dit promotietraject heeft zij o.a. de SPARK-methode ontwikkeld en gevalideerd. SPARK is een acroniem dat staat voor Signaleren van Problemen en Analyseren van het Risico bij opvoeden en opgroeien van kinderen en in het Engels voor Structured Problem Analysis of Raising Kids.

Tijdens en na het PhD traject heeft Ingrid herhaaldelijk vervolg onderzoeksprojecten neergezet en in de praktijk uitgevoerd. Zoals ontwikkeling van en onderzoek naar de preSPARK en prenatale huisbezoeken, naar draagkracht en draaglast van ouders, naar de SPARK36 en SPARK60, naar de Balansmeter voor en in Corona tijd, naar e-consulten in de JGZ en naar de langere termijn uitkomsten en de kosteneffectiviteit van de SPARK18. Daarnaast begeleid Ingrid promovendi, is ze redactielid van het Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, mede organisator van de promovendi kring, lid van het NCJ wetenschapsatelier en werkt ze 1 dag per week als onderzoeker in het Erasmus mc.

In 2008 ontving Ingrid de JGZ innovatieprijs, in 2016 was zij genomineerd voor de Anna Reynvaan Wetenschapsprijs en in 2020 kreeg ze een eervolle vermelding van de dr Swaakprijs.

 

Arina Brunekreeft

Werkt als docent-onderzoeker Verpleegkunde op de Christelijke Hogeschool Ede

Te bereiken:

E-mail: arbrunekreeft@che.nl

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/arinabrunekreeft/

Arina is verpleegkundige en verplegingswetenschapper. Op de Christelijke Hogeschool Ede werkt ze als opleidingsdocent Verpleegkunde en docent-onderzoeker bij het lectoraat Zorg voor Voeding en Gezondheid. Daar begeleidt ze voltijd- en deeltijd studenten bij onderzoek gerelateerde modules en bij het afstuderen. Verder is ze coördinator van de minor ‘De ontwikkeling van pasgeborene tot puber’ en betrokken bij verschillende onderzoeken binnen het lectoraat.

De focus van Arina ligt op de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en het verpleegkundig beroep en op het waarderen en verbeteren van (digitale) verpleegkundige zorg. Als wijkverpleegkundige was ze al betrokken bij de verpleegkundige adviesraad en het medisch technisch handelen team. Daarnaast heeft ze als junior onderzoeker onderzoek gedaan naar het gebruik van e-consulten in de jeugdgezondheidszorg.

Arina volgde de opleidingen: Bachelor Verpleegkunde (2010-2014), Premaster Klinische gezondheidswetenschappen (2014-2015), Master Gezondheidswetenschappen – Verplegingswetenschappen (2015-2017).

 

Betty Bakker-Camu MSc, RN

Werkt als docent-onderzoeker Verpleegkunde op de Hogeschool Utrecht

Te bereiken:

E-mail: betty.bakker@adviezorg.nl

Linkedin: linkedin.com/in/bettybakkercamumscrn

Betty werkt als Hogeschool docent HBO-V aan de Hogeschool Utrecht. Ze begeleidt 3e en 4e jaars stagiares, verzorgt de keuzecursus ‘Kind in Zorg/ de ontwikkeling van het gezonde kind’ en de minor International Health Studies (gedetacheerd aan het lectoraat Jeugd).

Betty is eigenaar van Adviezorg o.a. voor onderwijs aan Jeugdverpleegkundigen en Jeugdartsen i.o. en is actief binnen V&VN vakgroep Jeugd, afdeling M&G.

De focus van Betty ligt op positioneren en profileren van de jeugdverpleegkundige, psychosociale ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar en interprofessioneel samenwerken in de jeugdketen en sociaal domein. Betty is verbonden aan Sigma Theta Tau; Chapter Rho Chi at Large.

Na haar bachelor HBO-V (1979 – 1983), post HBO- en Kaderopleiding MGZ (1986 – 1988) volgde Betty een universitaire opleiding aan de Amsterdam University of Applied Sciences (Certificat, Pedagogische Preventie en Voorlichting (1996 – 1997) en een master aan de Utrecht University, Nursing studies, (2009 – 2011).

 

Eveliene Dera

Werkt als docent-onderzoeker Verpleegkunde van Zuyd Hogeschool.

Te bereiken:

E-mail: eveliene.dera@zuyd.nl

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/eveliene-dera-de-bie-71187124/

De affiniteit van Eveliene ligt bij preventie van gezondheidsproblemen, jeugd en de verpleegkundige. Ze is, binnen haar huidige reguliere onderwijstaken, coördinator van module voorzorg. Ook is ze verbonden aan het preventiecentrum Gezondheid en Welbevinden van Zuyd en aan Limburg Meet (LIME). Daarnaast zet ze zich in voor het maken van een verbinding tussen het HBO verpleegkunde onderwijs, de praktijk en onderzoek. Dit door o.a. aandacht te hebben voor stages bij de jeugdgezondheidszorg, vraagstukken vanuit de praktijk te vertalen naar projectvoorstellen voor studenten en onderzoek te doen naar de positie en rol van jeugdverpleegkundigen.

Voordat ze in 2017 startte bij Zuyd Hogeschool werkte ze meer dan 16 jaar in de jeugdgezondheidszorg, waarvan de laatste jaren als stafverpleegkundige.

Eveliene is een gepromoveerde verpleegkundige, in 2016 rondde haar promotietraject af met als thema: ‘Voorkomen van overgewicht vanaf de geboorte’.

Eveliene is redactielid van het Tijdschrift JeugdgezondheidsZorg en lid van de Erkenningscommissie Interventies, deelcommissie 2. Jeugdgezondheidszorg, Preventie en Gezondheidsbevordering voor de jeugd. RIVM-CGL.

 

Jacqueline de Vries

Werkt na pensionering als vrijwilliger

Te bereiken:

Email: jacqdevries@solcon.nl

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jacqueline-de-vries-53551214/

Twitter: @jacqdevries

Jacqueline ondersteunt de wetenschappelijk commissie als secretaris. Hoewel ze geen wetenschappelijke opleiding heeft, was ze tijdens haar werkzame leven vaak betrokken bij de begeleiding van onderzoekstrajecten en actief met het toepasbaar maken van onderzoeksresultaten voor de uitvoeringspraktijk van de jeugdverpleegkundigen en de jeugdartsen. Ze was lid van diverse erkenningscommisies van ZonMW.

Dat er zo veel kinderen slachtoffer zijn kindermishandeling (in alle voorkomende vormen) en dat jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen de signalen vaak niet herkennen is haar drive om daar iets aan te doen. Dat varieerde van het item van eigen jeugdervaringen van ouders in het dossier tot mee werken aan de Wet Meldcode Huiselijk Geweld.

Jacqueline heeft 15 gewerkt bij de werkgeversorganisatie ActiZ als adviseur voor de jeugdgezondheidszorg. Veel ActiZ publicaties over de JGZ uit die tijd zijn van haar hand. Ook voerde ze de eindredactie van de nieuwsbrief OKZ Perspectief en later JGZ Perspectief. Ze was één van de vier oprichters van het V&VN Tijdschrift Maatschappij & Gezondheid en verzorgt momenteel de digitale nieuwsbrief van V&VN jeugdverpleegkundigen.

Nadat ze stopte met werken interviewde ze, samen met Wily Brink en Margot Kobussen, een aantal jeugdverpleegkundigen en bundelde deze gesprekken in het boek: “Gezond Groot Groeien: Bevlogen verhalen van jeugdverpleegkundigen, toen, nu en straks”.

Jacqueline begon haar loopbaan in 1980 in Rotterdam als allround wijkverpleegkundige, hoofdwijkverpleegkundige, teammanager JGZ en werkte voor de JGZ in Delft, Westland, Zwijndrecht, Breda en den Haag.

Opleidingen: A-verpleegkundige (Dijkzigt Ziekenhuis), MGZ-opleiding (HS den Haag), kaderopleiding (HS Amsterdam), Master management in de zorg (HS Utrecht).

 

Kim Bischoff

Werkzaam als verpleegkundig specialist AGZ bij JGZ Almere

Te bereiken:

Tel 06-22660154

Email k.bischoff@jgzalmere.nl

Kim kwam als één van de eerste lichting HBO-V in het pioniersgebied Almere terecht. Toen nog slechts wat huizen in de polder. Inmiddels uitgegroeid tot een heuse stad met stedelijke problematiek.

Kim begon daar als allround wijkverpleegkundige, daarna jeugdverpleegkundige, wat later in combinatie met werkzaamheden als lactatiekundige. Zij werkt nu als verpleegkundig specialist op het consultatiebureau in het multiculturele centrum van Almere Stad en was tevens langere tijd werkzaam op het consultatiebureau van het Asielzoekerscentrum in Almere. Samen met collega’s uit het welzijnswerk heeft zij in haar wijk de mamababygroep opgericht, waar ouders, veelal afkomstig uit een ander land elkaar ontmoeten met hun kinderen totdat zij naar de speelzaal gaan.

Kim is voor V&VN actief in de vakgroep jeugdverpleegkundigen. Heeft bijvoorbeeld als lid van de Landelijke Borstvoedingsraad meegewerkt aan de ontwikkeling van de Multidisciplinaire Richtlijn Borstvoeding en de daaruit voortvloeiende e-learning. Op dit moment is zij linkin-pin tussen het Netwerk VS M&G en de vakgroep en wetenschappelijke commissie van de jeugdverpleegkundigen van de V&VN en het Landelijk Netwerk VS.

Voor het Netwerk VS heeft zij meegewerkt aan o.a. de factsheet “Samenwerken met de verpleegkundig specialist in de jeugdgezondheidszorg”

Een andere leuke ontwikkeling is, dat zij sinds twee jaar samen met een andere collega verpleegkundig specialist van JGZ Almere de beschikkingen t.b.v. kinderen met een medische geschiedenis verzorgt in het kader van de Jeugdwet, hiermee is een intensievere samenwerking met collega’s van jeugdzorg ontstaan.

Opleidingen: HBO-V, Post HBO-Ouder en Kind Zorg, Lactatiekundige Opleiding IBCLC, MANP

 

Suzanna van Dam

Suzanna is werkzaam bij de GGD Zuid-Limburg als staf- en jeugdverpleegkundige.

Te bereiken:

e-mail: suzanna.vandam@ggdzl.nl

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/suzanna-van-dam-53a8a0b3

Telefoon:  0610310291

Suzanna is naast haar werk voor de JGZ in Limburg ook actief betrokken bij de vakgroep Jeugd van V&VN afdeling M&G.

Bij de universiteit Maastricht heeft zij de master Health Education and Promotion gevolgd. Daar is ze begonnen met het onderzoek naar vertrouwen van ouders in de JGZ. Het vertrouwen van ouders in de medewerkers en in het instituut JGZ is een belangrijke factor in de kwaliteit en effectiviteit van de aangeboden zorg. Uit het onderzoek komen verschillende factoren naar voren die dit vertrouwen beïnvloeden.

Ook is Suzanna lid van de Stippelbrigade bij het NCJ. Dat het gemiddeld zo’n 17 jaar duurt voordat kennis vanuit onderzoek ook in de praktijk ingezet wordt, stimuleerde deze groep om dit gat te verkleinen.

Suzanna heeft meegedaan aan het eerste traject voor ambassadeurs van de jeugdverpleegkundigen. Daarnaast is zij lid van de innovatie-HUB Zuid om met verschillende GGD ’en in Zuid-Nederland samen op te trekken om binnen de JGZ de nodige vernieuwingen tot stand te brengen.

Via al deze verschillende manieren wil zij eraan werken dat de JGZ bijdraagt aan het vergroten van de kansengelijkheid.

 

Trudy Dunnink

Werkt als adjunct-directeur bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

Te bereiken:

Email: tdunnink@ncj.nl

Telefoon: 06 5397 5327

Trudy is bij het NCJ verantwoordelijk voor de interne organisatie. Dit doet ze met veel plezier, omdat een sterk NCJ veel kan betekenen voor het preventieve jeugddomein en voor alle JGZ-professionals, waaronder jeugdverpleegkundigen. Samen creëren we impact en dragen we bij aan het veilig en gezond opgroeien van kinderen en jongeren. Zo zorgen we voor veerkrachtige gezonde generaties.

Eerder was Trudy bij het NCJ projectleider richtlijnen en implementatie van richtlijnen en projectleider VoorZorg. In haar huidige functie denkt ze nog steeds graag mee over de inhoud van onderwerpen waar het NCJ zich mee bezig houdt.

Trudy is van origine jeugdverpleegkundige, kinder- en neonatologie verpleegkundige. Toen zij als adviseur bij het Centrum Jeugdgezondheid (RIVM) werkte, heeft zij de master Innovatie in Zorg en Welzijn afgerond. Vervolgens is ze met de overgang van Centrum Jeugdgezondheid (RIVM) naar het NCJ meegegaan.

In te verleden heeft Trudy met veel passie bij een JGZ-organisatie gewerkt. Zij kent de JGZ dus zowel vanuit de praktijk als op landelijk beleidsniveau.

Artikelen leden Wetenschappelijke Commissie V&VN jeugd

2023
 • C.E. Van der Put, I.J. Stolwijk, I.I.E. Staal (2023). Early detection of risk for maltreatment within Dutch preventive child health care: A proxy-based evaluation of the long-term predictive validity of the SPARK method. Child Abuse & Neglect 143. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106316
 • Keymeulen, A., Staal, I. I. E., de Kroon, M. L. A., & van Achterberg, T. (2023). Known groups validity of the SPARK36: To guide nurse-led consultations for the early detection of child developmental and parenting problems. Journal of Advanced Nursing, 00, 1–11. https://doi.org/10.1111/jan.15711
 • Ingrid Staal. Doen we wel het goede? Column JA! 2023#57
 • Ingrid Staal. Vroegsignalering: een samenspel tussen ouders en JGZ. Onze jeugd.nu, 1-2023

2022

 • Staal I. Jeugdgezondheidszorg als advocaat voor alle kinderen. Redactioneel – Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2022
 • Brink W, Staal I, Kobussen M., Vries de J., Dera- de Bie E. De identiteit en positie van de jeugdverpleegkundige. Verpleegkunde nr.3, 2022. 
 • Wendy Marinissen, Yvonne Roskam, Ingrid Staal. Is een serious game als voorlichting over sociale media aan jongeren bruikbaar binnen de JGZ: een haalbaarheidsstudie. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2022

2021

 • Ann Keymeulen, Theo van Achterberg, Corinne Vandermeulen, Ingrid Staal. Novel instrument to guide nurse-led consultations with parents of three-year-olds in school health services in Flanders: A feasibility study of SPARK36. Journal of Pediatric Nursing, 2021
 • Anne van Driessche, Henk van Stel†, Remy Vink, Ingrid Staal. Assessing concerns and care needs of expectant parents: development and feasibility of a structured interview. International Journal of Environmental Research and Public Health 18(9585), 2021.

2020

 • Dera - de Bie E. Stap vooruit in onderzoek naar preventie. Tijdschrift Jeugdgezondheidszorg. 2020;52-53.
 • Dera - de Bie E & Bannink R. Boekbespreking. Gezond groot groeien. Bevlogen verhalen van jeugdverpleegkundigen. Toen, nu en straks. Jeugdgezondheidszorg. Tijdschrift Jeugdgezondheidszorg. 2020;52-,51.
 • Dera - de Bie E. Preventie van overgewicht bij nul-tot tweejarigen. TVZ Tijdschrift voor Verpleegkunde in praktijk en wetenschap. 2020;130(3):26-28.
 • Dera - de Bie E. Uitdagingen bij het bevorderen van het welzijn van de jeugd. Tijdschrift Jeugdgezondheidszorg. 2020;53:125.
 • Staal I. #Nurses2020. Redactioneel - Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2020.
 • Staal I. Zorgen om kinderen in kwetsbare omstandigheden. Blog - https://publicaties.zonmw.nl/verpleegkundig-leiderschap-2/ingrid-staal/, 2020.
 • Hoenselaar D, Jansen-Kamerik A, Staal IIE. Consultatiebureau in de school: een nieuwe manier van werken. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2020; 1-5.
 • Visscher SJA, Van Stel HF†, Staal IIE. Praktijkvariatie binnen de JGZ in preventie van kindermishandeling. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2020; 1-9.

2019

 • Brunekreeft AR, Staal IIE. Ontwikkeling en haalbaarheid van een zorgpad met e-consulten in de jeugdgezondheidszorg – Abstract EUSUHM congres. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg (2019) 51:132-149.
 • Dera-de Bie E. Een ondernemende JGZ bij het samenwerken voor de kwetsbare jeugd. Tijdschrift Jeugdgezondheidszorg. 2019;51:2.
 • De Ru JCR, Staal IIE. Het bepalen van de draaglast en draagkracht van ouders met jonge kinderen vanuit het perspectief van de ouder: deelonderzoek SPARK-project– Abstract EUSUHM congres. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2019.
 • Keymeulen A, Staal I, Roelants M, Bulcke M, Hoppenbrouwers K, Vandermeulen C. Een gestructureerd vraaggesprek met de ouder(s) van een 3-jarige kleuter tijdens een systematisch kleuterconsult: een opportuniteit voor de CLB verpleegkundige – Abstract EUSUHM congres. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2019.
 • Visscher SJA, Van Stel HF†, Staal IIE. Verbeterkansen voor preventie van kindermishandeling door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2019; 1-8.

2018

 • Bakker B., Sleep Disturbances, Psychosocial Difficulties, and Health Risk Behavior in 16,781 Dutch Adolescents, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29530583/
 • Staal I. Met de paplepel ingegoten! Redactioneel - Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2018.

2017

 • Bakker B., Vóórkom slaapproblemen bij baby’s, peuters en kleuters, 2017
  https://www.vakbladvroeg.nl/voorkom-slaapproblemen-babys-peuters-en-kleuters/
 • Expertisegebied jeugdverpleegkundige, V&VN ISBN/EAN 978-90-78995-23-4 · Apr 1, 2014
 • Dera-de Bie E. Handen ineen bij voorkomen overgewicht. Vakblad Vroeg. Juni 2017;p12-13.
 • Dera-de Bie E. Jeugdgezondheidszorg en onderwijs. Tijdschrift Jeugdgezondheidszorg. 2017;2-3.
 • Staal I, Bannink R, Boere Boonekamp MM, Sterkenburg BS. Redactioneel - Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2017.

2016

 • Dera-de Bie E, Brink-Melis W, Jansen M, Gerver WJ. Characteristics of CHC practitioners in overweight prevention of children. Applied Nursing Research. 2016;157-162.
 • Staal IIE, Van Stel HF, Hermanns JMA, Schrijvers AJP. In dialoog eerder en beter signaleren. Vakblad Vroeg, 2016; 3: 23-25.
 • Staal IIE, Van Stel HF, Hermanns JMA, Schrijvers AJP. Early detection of parenting and developmental problems in young children: nonrandomised comparison of visits to the well-baby clinic with or without a validated interview. International Journal of Nursing Studies, 2016; 62: 1-10.
 • Staal IIE. Bespreking proefschrift: interview met Ingrid Staal. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2016; 48: 63-64.
 • Van Wieringen JCM, Staal IIE, Boere-Boonekamp MM. Gevlucht, en nog een heel leven voor je….Redactioneel - Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2016.

2015

 • Staal IIE, Van Stel HF, Hermanns JMA, Schrijvers AJP. Early detection of parenting and Developmental problems in toddlers: a randomized trial of home visits versus well-baby clinic visits in the Netherlands. Preventive Medicine, 2015; 81: 236-242.
 • Staal I. Jeugdgezondheidszorg, een prachtig vak! Redactioneel - Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2015.

2014

2013

 • Dera-de Bie E, Gerver WJ, Jansen M. Training program for overweight prevention in the child’s first year: compilation and results. Nurs Health Science. 2013;Sep;15(3):387-97.
 • Staal IIE, Hermanns JMA, Schrijvers AJP, van Stel HF. Risk assessment of parents' concerns at 18 months in preventive child health care predicted child abuse and neglect. Child Abuse & Neglect, 2013; 37: 475-84.
 • Staal IIE, Hermanns JMA, Schrijvers AJP, van Stel HF. Vroegsignalering van opvoed- en opgroeiproblemen bij peuters: validiteit en betrouwbaarheid van een gestructureerd interview. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2013; 45(1): 7-15.
 • Boere-Boonekamp M, Bulk-Bunschoten A, Haasnoot-Smallegange R, Heerdink N, Oskam E, Roodzant-Velthausz M, Schuller A, Staal I. De zuigelingenperiode in: Nederlands leerboek Jeugdgezondheidszorg. Oskam e.a. (red). Koninklijke van Gorcum, Assen, 2013.
 • Boere-Boonekamp M, Bulk-Bunschoten A, Haasnoot-Smallegange R, Heerdink N, Oskam E, Roodzant-Velthausz M, Schuller A, Staal I. De peuterperiode 1-4 jaar in: Nederlands leerboek Jeugdgezondheidszorg. Oskam e.a. (red). Koninklijke van Gorcum, Assen, 2013.

2012

 • Dera-de Bie E, Jansen MWJ, Gerver WJ. Belemmerende factoren in de preventie van overgewicht bij jonge kinderen: een exploratief kwalitatief onderzoek bij de jeugdgezondheidszorg. JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg. 2012;44(6):105-112
 • Dera-de Bie E, Jansen MWJ, Gerver WJ. Inhibiting factors in the prevention of overweight in infants: An explorative study conducted with CHC practitioners in the Netherlands. CHC in Practice. 2012;18(3):193-206.
 • Staal I. Redactioneel. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2012.
 • van Stel HF, Staal IIE, Hermanns JMA, Schrijvers AJP. Validity and reliability of a structured interview for early detection and risk assessment of parenting and developmental problems in young children: a cross-sectional study. BMC Pediatrics, 2012; 12:71.

2011

 • Bakker B.,Preventie van slaapproblemen bij jonge kinderen. Review van de effectieve elementen, 2011
 • Staal IIE, van den Brink HAG, Hermanns JMA, Schrijvers AJP, van Stel HF. Vroegsignalering van opvoed- en opgroeiproblemen bij peuters: Ontwikkeling en haalbaarheid van een gestructureerd interview. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2011; 43(6): 126-132.
 • Staal IIE, van den Brink HAG, Hermanns JMA, Schrijvers AJP, van Stel HF. Assessment of parenting and developmental problems in toddlers: development and feasibility of a structured interview. Child: care, health and development, 2011; 37(4): 503-511.

2005

 • Staal IIE, Roodzant-Velthausz MD, Reerink JD, Schrijvers AJP. Huisbezoek bij peuters van 18 maanden in de provincie Zeeland. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2005; 37(3): 42-46.  

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)