Jeugdverpleegkundigen werken samen met AJN Jeugdartsen Nederland, GGD/GHORNL, ActiZ jeugd en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) aan de JGZ preventieagenda. Met de JGZ Preventieagenda ondersteunen jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen het gezond en veilig opgroeien van kinderen in Nederland en de preventieve aanpak van maatschappelijke problemen, die dit gezond en veilig opgroeien belemmeren, zoals kindermishandeling, schoolverzuim en armoede.

Jeugdverpleegkundigen zijn actief in alle onderdelen van de JGZ Preventie agenda. De JGZ Preventieagenda bestaat uit vier pijlers:

Ouderschap: Prettig voelen in het ouderschap is belangrijk voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen. Onder ouderschap verstaan we: welzijn van ouders, opvoedvertrouwen en ouderschapsbeleving. De ouderschapstheorie van Alice van der Plas biedt handvatten aan jeugdverpleegkundigen om ouders te kunnen ondersteunen in het (her-) vinden van hun kracht door een verbinding te maken met ouders, naast ouders te gaan staan en de eigen kracht van ouders versterken. 

Hechting: Veilige hechting is van wezenlijk belang voor een gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen. Onder hechting verstaan we de emotionele affectieve en duurzame band tussen ouder en kind. Dat vergroot de kans op een ongestoorde sociale , emotionele ontwikkeling en bevordert nieuwsgierigheid, ;leergierigheid en drang tot exploratie. Kinderen zonder veilige hechting hebben moeite om andere mensen te vertrouwen. 

Gezondheid: Wil preventie impact hebben, dan moeten we rekening houden met de sociale en fysieke omgeving waar gezinnen met kinderen leven, wonen en werken. Het gaat om het voorkomen van gezondheidsverschillen en het vergroten van gezondheidsvaardigheden. Daarbij richten we ons op: geletterdheid vergroten, armoede bij kinderen en life events. We gebruiken verschillende modellen: een holistisch mensbeeld, Balansmodel van Bakker, medisch-biologisch model , model van Lalonde en het model van positieve gezondheid. 

Weerbaarheid: weerbaarheid heeft associaties met veerkracht, zelfvertrouwen en assertiviteit. Weerbaarheid is een belangrijke beschermende factor om veilig, gezond en kansrijk op te groeien. Richtlijnen die ingaan over weerbaarheid zijn bv. autisme, overlijden van een kind, depressie, excessief huilen, slaappatronen, kindermishandeling, psychosociale problemen, overgewicht, pesten,  en seksuele ontwikkeling, eetgedrag. 

Uitgebreide informatie over de JGZ preventieagenda is te vinden op de website van het NCJ 

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)