Bestellen & downloaden

Bestellen

Bestel hieronder de volgende artikelen:

Bestellen

Bestel hieronder de volgende artikelen:

  • V&VN Algemeen

Insignes

Ben je jouw insigne verloren? Of heb je er nooit een gekregen? Vervangende en nieuwe insignes, voor verpleegkundige en verzorgende opleidingen, zijn bij V&VN verkrijgbaar.

  • V&VN Algemeen

Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden

Om goede zorg te bieden, heb je waarden en normen van je beroepsgroep nodig. De Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden biedt de uitgangswaarden voor je handelen.

Downloads

Download hieronder de volgende documenten:

Eed van verpleegkundigen en verzorgenden

In 2009 heeft V&VN de huidige Eed van verpleegkundigen en verzorgenden opgesteld. Deze eed sluit aan bij de Beroepscode van verpleegkundigen en verzorgenden.

  • V&VN Algemeen

Toolkit Samenwerken met mantelzorgers, zo werkt het

In de wijkverpleging is het steeds belangrijker om goed samen te werken met het netwerk rondom de cliënt, zoals familie, buren en vrienden. Dankzij dit netwerk kunnen cliënten langer thuis blijven wonen.

  • V&VN Algemeen

De professionele standaard uitgewerkt

Verpleegkundigen en verzorgenden zijn gewend om te werken volgens regels en richtlijnen. Dit draagt bij aan kwalitatief goede, verantwoorde en veilige zorg. 

  • V&VN Algemeen

Hoe ga je om met het beroepsgeheim?

De handreikingen 'Hoe ga je om met het beroepsgeheim' en 'Hoe ga je om met het beroepsgeheim in contact met politie of justitie' kunnen je helpen bij het omgaan met het beroepsgeheim.

Hoe handel je zorgvuldig bij euthanasie

Als verpleegkundige of verzorgende is de kans groot dat je een keer te maken krijgt met euthanasie of hulp bij zelfdoding. Deze uitgave helpt je na te denken over de vragen en dilemma’s die je kunt tegenkomen in je rol van verpleegkundige of verzorgende.

  • V&VN Algemeen

Werkboek samenredzaamheid

Samenwerken met de cliënt en zijn netwerk vraagt nieuwe vaardigheden van verpleegkundigen en verzorgenden. 

Invloed op je werk

Je hebt als verzorgende meer in je mars dan je denkt. Jij weet wat er nodig is in de dagelijkse zorg. Voor je cliënt, je collega’s en je organisatie kun jij veel betekenen. 

  • V&VN Algemeen

Invulling geven aan je professionaliteit

Om goede zorg aan de patiënt, cliënt of bewoner te geven, is het nodig dat jij de ruimte en het vertrouwen krijgt om je eigen verantwoordelijkheid te dragen.

  • V&VN Algemeen

Signaleren van gezondheidsrisico's

Dit praktische hulpmiddel (ontwikkeld door Actiz en V&VN) ondersteunt bij het signaleren van mogelijke gezondheidsrisico's. 

  • V&VN Algemeen

Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling

De kwaliteit van zorg kan in gevaar komen als de samenwerking tussen zorgverleners niet goed loopt. Deze handreiking moet hier verandering in brengen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)