Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid Tuberculosebestrijding

De vakgroep tuberculose is een vertegenwoordiging van verpleegkundigen die werkzaam zijn in de tuberculosebestrijding. De vakgroep initieert ontwikkelingen in de beroepsgroep en vertegenwoordigt de belangen van de beroepsgroep bij diverse landelijke bijeenkomsten. Ze informeren de beroepsgroep over landelijke ontwikkelingen en organiseert jaarlijks een overleg met vertegenwoordigers vanuit de regio’s en vanuit de diverse werkgroepen. Tevens onderhouden ze contacten met de KNCV en GGD-GHOR Ned. De vakgroep wordt gevormd door afgevaardigden uit de 4 regio’s, en een adviserend lid vanuit de KNCV.

Vakgroep Tbc Large

De vakgroep tuberculose zet zich in voor:

  • Signaleren van nieuwe ontwikkelingen
  • Actief bijdragen aan deze ontwikkelingen
  • Informeren van de beroepsgroep en beleidsmakers
  • Het initiëren van werkgroepen
  • Verhogen van de kwaliteit van de beroepsgroep
  • Bijdragen aan internationale symposia en congressen

Werkgroep NSVT

De werkgroep NSVT ontwikkelt en organiseert de jaarlijkse nascholingsdagen voor sociaal verpleegkundigen tuberculosebestrijding. De werkgroep wordt gevormd door 1 adviserend lid vanuit KNCV Tuberculosefonds en 4 personen uit het werkveld. 1 Lid van de vakgroep is de linking-pin met deze werkgroep.

Borging van verpleegkundige zorg

Borging van verpleegkundige zorg in de tuberculosebestrijding 2017-2022

Dit is een pleidooi voor een landelijk, regionaal en lokaal effectief georganiseerd tuberculosebestrijdingsapparaat. Het is opgesteld door de V&VN vakgroep tuberculose, namens sociaal verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in de tuberculosebestrijding.

Word ook lid!

Met het aanvullende lidmaatschap van de afdeling V&VN Maatschappij en Gezondheid word je automatisch lid van de 4 vakgroepen, waaronder tuberculose. Klik hier voor mee informatie.

Contact

Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid Tuberculosebestrijding info