V&VN Cluster Acute Zorg

Radboudumc
Radboudumc

Van harte welkom op de website van het V&VN Cluster Acute Zorg

Het Cluster Acute Zorg (CAZ) is eind 2020 gestart vanuit de afdelingen V&VN Ambulancezorg, V&VN Intensive Care, V&VN Medium Care en V&VN Militaire Verpleegkundigen en Verzorging. Het vertrouwen tussen deze afdelingen was gegroeid in de ruim 8 jaar van constructieve samenwerking in de Vakcommissie Acute Zorg. In 2020 vonden wij dat het tijd was om de verbinding te versterken. In het traject Vereniging Nieuwe Stijl zijn wij daarom voor 2 jaar een pilot gestart waarin wij strategisch en bestuurlijk intensief met elkaar zullen samenwerken.

Dit doen wij vanuit de overtuiging dat de patiëntenzorg, de professionele ontwikkeling van onze beroepsgroepen en de arbeidsmarktvraagstukken versterkt kunnen worden door samenwerking die de verschillende domeinen van onze afdelingen overstijgt.

Op 9 februari jl. hebben wij vanuit de 4 afdelingen op trotse en feestelijke wijze de samenwerkingsovereenkomst getekend waarin vastgelegd is dat wij ons verbinden aan een pilot Cluster Acute Zorg. Bianca Buurman, de nieuwe bestuursvoorzitter van V&VN, was hierbij aanwezig.

De missie die het Cluster Acute Zorg voor ogen staat is om gezamenlijk de positie van de verpleegkundigen en andere zorgprofessionals uit de achterban te versterken: op de arbeidsmarkt, binnen het speelveld van de acute zorg, bij de landelijke en regionale stakeholders én op de werkvloer.

In de maanden dat wij intensief met elkaar samenwerken is de meerwaarde daarvan méér dan eens gebleken. We vinden elkaar o.a. op onze bijdrage aan de Houtskoolschets Acute Zorg en bij opleidingsvraagstukken zoals CZO Flex Level.

Wij hebben de overtuiging dat denken en handelen over de muren van de eigen specialisatie heen, de kwaliteit van de zorg versterkt. Het Cluster Acute Zorg werkt aan kennisuitwisseling tussen de specialisaties en het verbreden en verdiepen van opleidingen binnen het domein van de acute zorg. Dit doen wij samen met onze actieve leden en onze stakeholders.

In de komende jaren zullen wij ons richten op de ontwikkeling van een brede en gedeelde visie met onze actieve leden en andere groepen en afdelingen binnen en buiten V&VN. In deze visie sluiten wij aan bij de ontwikkelingen in onze sector, zoals de Houtskoolschets Acute Zorg en het Kwaliteitskader Spoedzorgketen, en formuleren wij een lange termijn perspectief voor onze sector.

Het Cluster Acute Zorg heeft de overtuiging dat het geheel (het CAZ) meer is dan de delen (de afdelingen) en méér oplevert dan alleen efficiency. Wij werken aan gezamenlijkheid in participatie in landelijke overleggen, gezamenlijke communicatie en een goed scholingsaanbod. Wij streven naar zichtbaarheid voor onze achterban.

Wat betreft het afdelingslidmaatschap verandert er niets. De afdelingen V&VN Ambulancezorg, V&VN IC, V&VN Medium Care en V&VN Militaire Verpleegkundigen en Verzorgen blijven in de huidige vorm bestaan.

Ben jij werkzaam in de Acute Zorg, geen lid van de bovengenoemde afdelingen en wil je meer weten over het CAZ, stuur je vraag dan per mail naar Nellie Kolk, adviseur CAZ via n.kolk@venvn.nl.

Contact

V&VN Cluster Acute Zorg info

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)