Verpleegkundig Specialist M&G werkzaam in de jeugdgezondheidszorg

V&VN jeugd pleit er voor om meer verpleegkundig specialisten op te leiden, met een gewenste groei van de huidige 60 naar minstens 600. Om echt te kunnen bijdragen aan een effectieve werkwijze en samenwerking binnen de JGZ-teams en ook een oplossing te kunnen bieden voor het tekort aan jeugdartsen zijn er in het hele land meer Verpleegkundig Specialisten nodig.

Informatiebronnen:

2022: Overzicht Verpleegkundig Specialisten JGZ per regio

2022: Misverstanden over de nieuwe functie VS werkzaam in de jeugdgezondheidszorg uit de wereld

2022: Artikel ‘Het netwerk Verpleegkundig specialisten M&G (voorheen netwerk VS preventieve zorg)’ in het tijdschrift de Verpleegkundig specialist nummer 1, maart 2022, Kim Bischoff, Jantsje Sietsma, Ingrid Brokx

2022: Uitbreiding Verpleegkundig Specialisten in de JGZ

2021: Factsheet samenwerken met de verpleegkundig specialist in de jeugdgezondheidszorg, Landelijk netwerk verpleegkundig Specialisten Maatschappij en Gezondheid, oktober 2021

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)