Jeugdverpleegkundigen

Alle jeugdverpleegkundigen die lid zijn van V&VN vormen samen V&VN jeugdverpleegkundigen. We zijn binnen de vereniging een plek waar je andere jeugdverpleegkundigen kan ontmoeten die van hun vak houden en waar je samen activiteiten op kan pakken. De ervaring leert dat het heel inspirerend is om samen ontwikkelingen te volgen, kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en meningen te vormen en standpunten uit te dragen.

PS Adobestock 118797990

Op landelijk niveau is V&VN jeugdverpleegkundigen gesprekspartner voor het ministerie van VWS, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), kenniscentrum NCJ en voor de werkgevers organisaties ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland.

Thema’s waar jeugdverpleegkundigen in V&VN verband mee bezig zijn:

  • Spreekbuis: het aanspreekpunt vóór alle jeugdverpleegkundigen en spreekbuis ván alle jeugdverpleegkundigen. 
  • Stevig imago: Met trots, slagvaardig en proactief de rol en positie uitdragen die jeugdverpleegkundigen hebben binnen de zorg voor de jeugd! Hiervoor zijn we o.a. ambassadeurstrajecten gestart
  • Professionaliseren door kennis en ervaringen met elkaar te delen, actieve rol bij JGZ-richtlijnen en JGZ-interventies.
  • Preventie agenda jeugdgezondheid

Word ook lid!

Met het aanvullende lidmaatschap van de afdeling V&VN Maatschappij en Gezondheid word je automatisch lid van de 7 vakgroepen, waaronder jeugdverpleegkundigen. Klik hier voor meer informatie.

Contact

Jeugdverpleegkundigen info

Jeugdverpleegkundigen volgen

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!