V&VN Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden

Welkom op de website van de Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden. Wij zijn een afdeling van V&VN, de grootste beroepsvereniging van Nederland.

Op deze site vind je informatie over actuele zaken rondom ontwikkelingen binnen de continentiezorg in Nederland voor Continentieverpleegkundigen en Verzorgenden. Verder vind je er artikelen en richtlijnen.

De speerpunten van 2022 zijn:
Missie:
 De CV&V heeft zich tot doel gesteld een bijdrage te leveren aan de professionalisering van verpleegkundigen en verzorgenden die betrokken zijn bij de zorg aan zorgvragers met continentieproblemen.

Visie: CV&V is een onderscheidende beroepsvereniging voor alle verpleegkundigen en verzorgenden om excellente continentiezorg te leveren.

Homepage CV&V

We leven in een bijzondere tijd.

Beste CV&V leden,

In deze bijzondere tijd waarin het COVID-19 virus onze aandacht op alle mogelijke manieren op eist moeten ook de bestuursleden van de afdeling  CV&V  hun aandacht verdelen tussen werk, privé en eigen gezondheid. We worstelen allemaal op onze eigen persoonlijke manier om hier een zekere mate van balans in te vinden zoals ook onze leden, zo neem ik aan. De bestuursactiviteiten staan mede hierdoor op een laag pitje.

V&VN neemt het voortouw om namens verpleegkundigen en verzorgenden de problemen  die ervaren worden ten aanzien van de COVID-19 crisis in kaart te brengen en bespreekbaar  te maken aan de overleg tafels met de diverse betrokken partijen. Maak hier gebruik van en  laat van je horen!

Voor nu wens ik namens het bestuur CV&V onze leden en hun naasten de kracht en steun om deze bijzondere omstandigheden te doorstaan. Hopelijk in een goede of weer herstelde gezondheid!

In een later stadium hopen wij onze activiteiten weer op te pakken en informeren we jullie op de wijze die je van ons gewend bent.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Diana van Dijk

Voorzitter CV&V

Over ons

De afdeling Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden (CV&V) staat voor excellente continentie zorg in Nederland.

De CV&V:

Is het expertisecentrum voor beroepsbeoefenaren;
Is professioneel, deskundig, innovatief, transparant en toegankelijk;
Is de gesprekspartner voor: Overheid, Patiëntenverenigingen, Zorgverzekeraars, Beroepsoefenaars, Fabrikanten en leveranciers;
Draagt bij aan de professionalisering van beroepsbeoefenaars en daarmee ook aan de versterking van de positie van continentieverpleegkundigen/verzorgenden binnen de Gezondheidszorg
De CV&V speelt een prominente rol binnen de continentiezorg. De uitdaging voor de komende jaren is het uitbreiden en versterken van deze positie in de verschillende lijnen van de Gezondheidszorg. Met name in de Eerstelijn, waar de wijkverpleegkundige een belangrijke regiefunctie wordt toebedeeld, zijn wij van mening dat ook continentieverpleegkundige hier nog een sterkere positie zal kunnen innemen. Hier willen wij aan werken. Daarom is de professionalisering en de groei van de Continentieverpleegkundige in de eerstelijn opgenomen als speerpunt voor het komende jaar. Het afronden van het expertisegebied van de continentieverpleegkundige is daarbij van essentieel belang.

Onze afdeling telt op dit moment bijna 400 leden. Wij vinden betrokkenheid van de leden belangrijk, evenals de samenwerking met derden. Zo ontstaat er een bundeling van krachten en kan er meer bereikt worden om de zorg voor mensen met continentieproblemen te verbeteren.

Om dit vorm te geven binnen de V&VN zal de CV&V zich vooral positioneren als initiator en gesprekspartner bij de verschillende uitvoerende partijen zoals hierboven beschreven. Partijen die betrokken zijn bij ontwikkelingen en verdere professionalisering van het aandachtsgebied continentiezorg in de breedste zin van het woord.

Expertisegebied continentieverpleegkundige

Het Expertisegebied beschrijft de specifieke
kennis en vaardigheden die continentieverpleegkundigen in de zorg voor patiënten met continentieproblemen nodig
hebben. Het Expertisegebied continentieverpleegkundige is het basisdocument van de beroepsgroep en vervangt
daarmee het Beroepsdeelprofiel Continentieverpleegkundige (2009, AVVV). Het Expertisegebied ligt in lijn met
de actuele ontwikkelingen in het verpleegkundig beroep.

Lees meer

Contact

V&VN Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden info

V&VN Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden volgen

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!