V&VN Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden

Welkom op de website van de Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden. Wij zijn een afdeling van V&VN, de grootste beroepsvereniging van Nederland.

Op deze site vind je informatie over actuele zaken rondom ontwikkelingen binnen de continentiezorg in Nederland voor Continentieverpleegkundigen en Verzorgenden. Verder vind je er artikelen en richtlijnen.

Missie:
De CV&V heeft zich tot doel gesteld een bijdrage te leveren aan de professionalisering van verpleegkundigen en verzorgenden die betrokken zijn bij de zorg aan zorgvragers met continentieproblemen.

Visie: CV&V is een onderscheidende beroepsvereniging voor alle verpleegkundigen en verzorgenden om excellente continentiezorg te leveren.

Over ons

De afdeling Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden (CV&V) staat voor excellente continentie zorg in Nederland.

De CV&V:

Is het expertisecentrum voor beroepsbeoefenaren;
Is professioneel, deskundig, innovatief, transparant en toegankelijk;
Is de gesprekspartner voor: Overheid, Patiëntenverenigingen, Zorgverzekeraars, Beroepsoefenaars, Fabrikanten en leveranciers;
Draagt bij aan de professionalisering van beroepsbeoefenaars en daarmee ook aan de versterking van de positie van continentieverpleegkundigen/verzorgenden binnen de Gezondheidszorg
De CV&V speelt een prominente rol binnen de continentiezorg. De uitdaging voor de komende jaren is het uitbreiden en versterken van deze positie in de verschillende lijnen van de Gezondheidszorg. Met name in de Eerstelijn, waar de wijkverpleegkundige een belangrijke regiefunctie wordt toebedeeld, zijn wij van mening dat ook continentieverpleegkundige hier nog een sterkere positie zal kunnen innemen. Hier willen wij aan werken. 

Onze afdeling telt op dit moment bijna 400 leden. Wij vinden betrokkenheid van de leden belangrijk, evenals de samenwerking met derden. Zo ontstaat er een bundeling van krachten en kan er meer bereikt worden om de zorg voor mensen met continentieproblemen te verbeteren.

Om dit vorm te geven binnen de V&VN zal de CV&V zich vooral positioneren als initiator en gesprekspartner bij de verschillende uitvoerende partijen zoals hierboven beschreven. Partijen die betrokken zijn bij ontwikkelingen en verdere professionalisering van het aandachtsgebied continentiezorg in de breedste zin van het woord.

Contact

V&VN Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden info

V&VN Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden volgen

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)