V&VN Vakcommissie Chronische Zorg

Samenwerking in vakcommissies
De afdelingen en platforms binnen V&VN weten elkaar te vinden. En terecht, zij hebben veel gemeen in wat zij willen doen voor de beroepsinhoud en voor hun achterban. Daarom werken ze samen in vakcommissies. 

Chronischezorg

De vakcommissie bestaat uit de volgende afdelingen

Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden

Welkom op de website van de Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden. Wij zijn een afdeling van V&VN, de grootste beroepsvereniging van Nederland. Op deze site vind je informatie over actuele zaken rondom ontwikkelingen binnen de continentiezorg in Nederland voor Continentieverpleegkundigen en Verzorgenden. Verder vind je er artikelen en richtlijnen.

Stomaverpleegkundigen

V&VN Stomaverpleegkundigen is het platform binnen V&VN van en voor stomaverpleegkundigen intra-en extramuraal. Het platform zet zich in voor profilering, ondersteuning, belangenbehartiging en professionalisering van stomaverpleegkundigen.

Longverpleegkundigen

V&VN Longverpleegkundigen staat voor kwalitatief hoogstaande verpleegkundige zorg voor patiënten met een chronische longziekte en/of –aandoening en is coördinatiepunt, belangenbehartiger én spreekbuis voor alle longverpleegkundigen in Nederland. V&VN Longverpleegkundigen bundelt de belangen en kennis van ruim 550 longverpleegkundigen in de gehele keten van de longzorg.

Opleiders

Opleiden in de verpleging en verzorging is een dynamisch beroep. Delen van informatie, kennis en ervaring is daarbij onmisbaar. Op de site van V&VN Opleiders vind je onder andere informatie over onze rol binnen de V&VN, onze visie en doelstellingen en nieuws vanuit opleidingen of zorg.

Verpleegkundigen Maatschappij en Gezondheid

V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid (M&G) zet zich in voor verpleegkundigen die werkzaam zijn publieke gezondheidszorg.

Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners Reumatologie

V&VN Reumatologie is een afdeling vóór en dóór leden die werkzaam zijn in de reumatologie. Deskundigheidsbevordering, samenwerking en beroepsontwikkeling zijn de pijlers van onze afdeling.

Contact

V&VN Vakcommissie Chronische Zorg info

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)