V&VN Verpleegkundige Zorg- en Informatie technologie

Interesseer jij je in de inzet van digitale middelen in de zorg? Sluit je dan aan bij ons platform!

Wij zijn een platform voor verpleegkundigen & verzorgenden om kennis en ervaring uit te wisselen over alles rondom zorg-informatietechnologie oftewel alle digitale middelen die we in ons verpleegkundig werk inzetten.  Denk aan EPD’s, wearables, beeldbellen, domotica maar ook de eOverdracht, veilig mailen, alarmsystemen, whatsappen, kunstmatige intelligentie, robot-huisdieren, een smartphone-app voor doven, enz. enz.

Dit soort middelen kán verpleegkundigen & verzorgenden ondersteunen in de uitvoering van hun vak en het werk eenvoudiger, veiliger en betaalbaarder maken. Daarnaast kan ICT de cliënten meer in hun kracht zetten en kan kwaliteit van zorg, ook nu personeel steeds krapper wordt, gewaarborgd worden. Belangrijke voorwaarde is dat ICT wordt ontwikkeld voor (en het liefst mét) verpleegkundigen en verzorgenden zodat de functionaliteiten aansluiten bij ons werk.

We moeten ons bewust zijn van de kansen die ICT biedt; zorgen dat we betrokken zijn bij de ICT ontwikkelingen en leren van praktijkervaringen van anderen. Dat doen we hier! Doe mee!

Zorgtechnologie
VZI

Missie VZI

Het is de missie van VZI om bij te dragen aan/te faciliteren bij:

  • het bepalen van wat "goede zorg" is met betrekking tot zorg- en informatietechnologie
  • het verspreiden van kennis over zorg- en informatietechnologie
  • de versterking van de positionering van de beroepsgroep bij ontwikkeling en implementatie van zorg- en informatietechnologie
  • de vorming van beleid van de beroepsgroep in relatie tot zorg- en informatietechnologie

Strategisch Beleidsplan VZI

Download hier het meerjarig strategisch beleidsplan van het platform VZI

Beleidsplan VZI 2022 2025

VZI Platform Bestuursleden

Bestuursleden van VZI zetten zich actief in om het platform te versterken met hun expertise:

Erna Vreeke

                                                                                               

Bestuurslid

Aandachtsgebieden: Netwerk CNIO

 

Renee Verwey

Bestuurslid/penningmeester

Aandachtsgebieden: Onderwijs en de inzet van (consumenten) eHealth ter ondersteuning van

het zelfmanagement van patiënten. 

 

Ybranda Koster

Bestuurslid en website beheer


Aandachtsgebieden: eHealth, onderzoek en onderwijs.

 

Rob van der Vloed

Rob Jan 2023

Bestuurslid
Aandachtsgebieden: eHealth, e-Mental Health, Domotica, Communicatie, Digitale vaardigheden

 

Barbara Botma

Barbara Botman

Bestuurslid
Aandachtsgebieden: Netwerk CNIO

 

Danielle van der Meer

Bestuurslid
Aandachtgebieden:

Contact

V&VN Verpleegkundige Zorg- en Informatie technologie info

V&VN Verpleegkundige Zorg- en Informatie technologie volgen

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)