Post-HBO voor jeugdverpleegkundigen

Om de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg te waarborgen en te verhogen is het van belang te investeren in een goed opgeleid jeugdgezondheidszorg-team, hierin is de jeugdverpleegkundige een essentiële schakel tussen ouders kinderen en andere hulp en zorgverleners. Momenteel is het per Jeugdgezondheidszorg organisatie verschillend of verpleegkundigen een post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige mogen volgen. Dit terwijl juist het belang van preventie in complexe situaties toeneemt en een steeds grotere rol heeft (V&VN (2021), Strategische agenda). Ook de maatschappelijke ontwikkelingen en trends, zoals toenemende vraag naar zorg en gezondheid, groeiende omvang leefstijl gerelateerde aandoeningen en arbeidsmarktkrapte in de zorg, spelen in de jeugdgezondheidszorg (Ministerie VWS (2020), Discussienota Zorg voor de Toekomst).

In het investeringsplan is uitgewerkt hoe te komen tot de situatie waarin de post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige aangeboden wordt aan elke verpleegkundige werkzaam in de jeugdgezondheidszorg. Doel van het investeringsplan is dat alle jeugdverpleegkundigen de post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige krijgen aangeboden. 

Opleiding

Na de HBO Verpleegkunde kan de jeugdverpleegkundige zich specialiseren met een opleiding verpleegkundige maatschappij en gezondheid (M&G), profiel jeugdverpleegkundige, ofwel de post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige.

Er zijn momenteel twee onderwijsinstellingen die deze vervolgopleiding aanbieden: Avans plus en NSPOH 

Taakomschrijving

Om een verschil in taken goed te kunnen duiden, verwijzen we naar het Expertisegebied Jeugdverpleegkundige. Het expertisegebied Jeugdverpleegkundige is gebaseerd op het Beroepsprofiel verpleegkundige. Naast de kennis, vaardigheden en attitude die van een verpleegkundige verwacht mogen worden, staat in het Expertisegebied Jeugdverpleegkundige helder uiteengezet welke kennis, vaardigheden en attitude aanvullend zijn na het volgen van de post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige.

Functiewaardering

V&VN zet in op een gelijkwaardig speelveld voor verpleegkundigen, zowel intra- als extramuraal. Het volgende advies rondom de inschaling van verpleegkundigen en jeugdverpleegkundigen is op basis hiervan tot stand gekomen.

Rondom de functiewaardering wordt een inschaling vergelijkbaar met de ziekenhuisinschaling  geadviseerd  (CAO Ziekenhuizen 21-23/ CAO SGO gemeenten 21-23/ CAO VVT 22-23). Hierbij wordt verpleegkundigen met de opleiding HBO-V schaal 45 in het ziekenhuis € 2554 - € 3468 aangeboden. Dit komt overeen met schaal 8 in de CAO SGO € 2484 - € 3591 en FWG 45 in CAO VVT € 2573 - € 3471. Na de diplomering van een vervolgopleiding wordt de gespecialiseerd verpleegkundige ingeschaald in schaal 50, volgens de CAO Ziekenhuizen € 2759- € 3922, ofwel schaal 9 CAO SGO: € 2756 - € 4048 en FWG 50 in CAO VVT € 2864 - € 3942.

Doel van dit advies is deze inschaling aan te houden bij het werven van nieuwe verpleegkundigen, niet om reeds werkzame (jeugd)verpleegkundigen om te schalen. Daarnaast heeft dit advies tot doel landelijk een gelijkwaardig speelveld te creëren.

Nieuwsberichten

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)