Update investeringsplan van de post-HBO

  • 22 maart 2022
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Thumbnail Foto Suzanna

De afgelopen maanden hebben Minke Vellinga en Suzanna van Dam weer veel werk verzet om het doel te bereiken om de post-HBO voor jeugdverpleegkundigen gesubsidieerd te krijgen en dus aan alle jeugdverpleegkundigen te kunnen aanbieden. Er heeft een overleg plaatsgevonden met veel van de managers JGZ. Daar is besproken wat de mogelijkheden zijn binnen de JGZ organisaties wanneer een subsidie wordt toegekend. Bijvoorbeeld de mogelijkheden van een financiële bijdrage van de organisatie zelf en de inhoud van de functie van opgeleide jeugdverpleegkundigen en de daaraan gekoppelde functiewaardering. Heb je zelf nog ideeën wat betreft de post-HBO voor jeugdverpleegkundigen dan horen Minke Vellinga en Suzanna van Dam het graag.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)