Post HBO voor alle jeugdverpleegkundigen

  • 24 oktober 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Suzanna En Minke 1

Vanuit V&VN vakgroep jeugdverpleegkundigen zijn Suzanna van Dam en Minke Vellinga bezig met het lobbyen voor een subsidie-traject voor de post HBO-opleiding tot Jeugdverpleegkundigen. 

Voor de onderbouwing schrijven ze een businesscase, waarvoor ze ook cijfers van de JGZ- organisaties nodig hebben. Minke en Suzanna willen informatie over de volgende vragen:

  • Hoeveel personeelsleden zijn er in dienst binnen jouw JGZ-organisatie?
  • Hoeveel jeugdverpleegkundigen zijn er in dienst binnen jouw JGZ-organisatie?
  • Hoeveel verpleegkundigen binnen jouw JGZ organisatie zijn opgeleid als jeugdverpleegkundigen door het volgen van een post HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige?
  • Heb je inzicht in de instroom (aantal verpleegkundigen dat jaarlijks wordt aangenomen binnen jouw JGZ organisatie)?
  • Heb je inzicht in de uitstroom (aantal verpleegkundigen dat de JGZ verlaat)?
  • Kun je iets zeggen over de gemiddelde leeftijd van de jeugdverpleegkundigen (inzicht in vergrijzing)?

Minke en Suzanna hebben contact met hoofden JGZ, maar mogelijk kan jij ook iets betekenen omdat je weet welke medewerker die gegevens het best kan leveren. Daarom het verzoek om deze LINK voor deze korte survey dus door te sturen naar de juiste medewerker (bijvoorbeeld de eigen HR afdeling)! 

Minke en Suzanna hopen op jullie medewerking om zo, gezamenlijk, de kwaliteit van de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg te kunnen vergroten!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)