Stand van zaken investeringsplan post-HBO

  • 25 april 2022
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

Nadat het investeringsplan voor de financiering van de Post HBO voor jeugdverpleegkundigen besproken is met de managers JGZ, hebben Minke Vellinga en Suzanna van Dam het onlangs ook besproken met de directie Publieke Gezondheid van VWS. Uit het gesprek met ministerie VWS kwamen een aantal actiepunten naar voren.

  • Zo wordt er een opleidingscommissie gestart met Avans+, NSPOH, V&VN en NCJ. Doel van deze commissie is om de opleidingen inhoudelijk af te stemmen met het ge-update expertisegebied jeugdverpleegkundigen dat binnenkort wordt opgeleverd.
  • Ook is gesproken over de wens voor een taakomschrijving van een startend en een ervaren jeugdverpleegkundige en een advies over de daarbij behorende functiewaardering. Dit als handreiking naar JGZ organisaties.
  • Daarnaast zijn ook de consequenties van de steunbetuigingen aan de orde gekomen. Er is aan de JGZ- organisaties gevraagd in hoeverre het mogelijk is om een deel van de opleidingskosten zelf te betalen; €5000,- van de € 20.000,- voor 10% van de jeugdverpleegkundigen voor de komende vijf jaar. Hierop hebben negen JGZ- organisaties aangegeven dat te willen doen. Elf van de 39 organisaties hebben aangegeven graag te willen deelnemen, maar dit financieel niet op te kunnen brengen voor 10% van de jeugdverpleegkundigen. Drie organisaties hebben aangegeven hier niet aan te kunnen voldoen. Alle organisaties die we echter gesproken hebben zijn voorstander van het investeringsplan.
  • Besproken is dat door de inzet van Suzanna van Dam (V&VN) en Minke Vellinga (NCJ) het gesprek over het opleiden van de verpleegkundigen op de verschillende tafels geland is. Zo is dit bijvoorbeeld besproken in het team Directeuren Publieke Gezondheid van de GGD, is het besproken bij de toekomstagenda JGZ, bij het capaciteitsorgaan, met de VNG en op het beroepsgroepenoverleg. JGZ-organisaties worden bewust van dit probleem en de urgentie en hebben daardoor ook meer aandacht voor de scholing van de verpleegkundigen.

De vervolgstappen vanuit het ministerie VWS zijn dat zij het capaciteitsorgaan benaderen zodat er ook een raming in de benodigde jeugdverpleegkundigen zal worden gemaakt. Daarnaast zal er worden gevraagd om een uitsplitsing van verpleegkundigen ten opzichte van jeugdverpleegkundigen in de capaciteitsapp. Vooralsnog was het capaciteitsorgaan slechts geconcentreerd op (het tekort aan) jeugdartsen, nu zal verzocht worden om dit uit te breiden.

Margot Kobussen neemt de activiteiten van Suzanna van Dam tijdelijk over, nu zij op reis is, zodat het traject doorloopt tijdens de afwezigheid van Suzanna.

Heb je zelf nog ideeën wat betreft de post-HBO voor jeugdverpleegkundigen, kun je contact opnemen met Minke Vellinga (mvellinga@ncj.nl).

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)