Post HBO voor alle jeugdverpleegkundigen

  • 16 december 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Plaatje Investeringsplan Post HBO

Eind november is het "Investeringsplan post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige" besproken in het JGZ-managersoverleg. Suzanna van Dam en Minke Vellinga hebben dit plan in co-creatie met het werkveld opgesteld, met dank aan V&VN vakgroep Jeugd, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en vele anderen. Het doel van het "Investeringsplan post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige" is er voor te zorgen dat alle jeugdverpleegkundigen de mogelijkheid krijgen om de post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige te volgen.

Hiermee willen ze:

  • de kwaliteit van de jeugdverpleegkundige behouden en verhogen, want elk kind in Nederland heeft recht op de beste jeugdgezondheidszorg;
  • een basis in het opleidingsniveau van jeugdverpleegkundigen borgen;
  • instroom en behoud van jeugdverpleegkundigen verbeteren;

Tijdens en na JGZ-managersoverleg was er veel steun. Hiermee gaan Suzanna en Minke in januari naar Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om verder te praten over subsidiering van de post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)