Wijkverpleegkundigen

Als afdeling Wijkverpleegkundigen houden we ons bezig met professionaliseren, profileren en positionering (3P’s). Dit doen we door kennis te vergroten van de wijkverpleegkundigen bijvoorbeeld door het ontwikkelen van richtlijnen (Professionalisering). Ook schuiven we aan tafel bij onder andere zorgverzekeraars en het ministerie om de stem van de wijkverpleegkundigen te laten horen (profilering & positionering). 

3D8A0711
3D8a0681copy
 • Afdelingen
 • Wijkverpleegkundigen

Expertkring: Indiceren en intercollegiale toetsing

Binnen deze expertkring kijken we met een brede blik naar het indiceren van zorg binnen de wijkverpleging. Naar praktijkvariaties, PGB indiceren, de rol van de zorgverzekeraar, alles kan aan bod komen. En welke rol speelt intercollegiale toetsing daarbij.

3D8A1437
 • Afdelingen
 • Wijkverpleegkundigen

Expertkring: Wijkgerichte preventie

De beroepsgroep van wijkverpleegkundigen staat voor alle benodigde preventieve, cure- en caregerichte verpleegkundige zorg voor alle thuiswonende burgers in Nederland.

3D8A1697
 • Afdelingen
 • Wijkverpleegkundigen

Expertkring: Integrale ketensamenwerking

De expertkring Integrale-Ketensamenwerking wil een proactieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende ketens in de zorg zodat de juiste zorg op de juiste plek gegeven kan worden. Hierin is het perspectief van de zorgvrager in zijn reis door het zorglandschap leidend. Het begin- en eindpunt van deze reis is gebaseerd op de thuissituatie waarin de zorgvrager zijn ziekte en/of handicap zo optimaal als mogelijk kan integreren in zijn/haar leven.

3D8A0685
 • Afdelingen
 • Wijkverpleegkundigen

Expertkring: Bekostiging van de wijkverpleging

Binnen de expertkring bekostiging van de wijkverpleging komen alle facetten rondom bekostiging aan bod die de deelnemers bezig houdt, er worden ervaringen uitgewisseld en kennis gedeeld. Belangrijkst item is natuurlijk de nieuwe bekostiging van de wijkverpleging die er aan komt. Dit treft alle wijkverpleegkundige de komende tijd. 

3D8A0866
 • Afdelingen
 • Wijkverpleegkundigen

Expertkring: Arbeidsmarkt

Dit is het eerste jaar dat de expertkring Arbeidsmarkt van start is gegaan. Als expertkring vinden wij het belangrijk dat we kijken naar de gehele arbeidsmarkt. Hierbij bedoelen wij de interne en externe markt en de instroom, doorstroom en uitstroom. Dit jaar richten wij ons op de instroom en het behoud van de startende wijkverpleegkundigen. Daarnaast merken wij dat het imago van de wijkverpleging niet altijd klopt met de werkelijkheid. Wij willen werken aan imagoverbetering van ons mooie, dynamische maar soms ook complexe vak!

MV191120 Venvn Bethem T0I5125
 • Afdelingen
 • Wijkverpleegkundigen

Expertkring: Passende zorg

Passende zorg is de aanpak om de zorg in Nederland voor iedereen goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Passende zorg moet ervoor zorgen dat iedereen de zorg kan blijven krijgen die nodig is. 

Contact

Wijkverpleegkundigen info

Wijkverpleegkundigen volgen

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)