V&VN Urologie Verpleegkundigen

V&VN Urologie ontwikkelt en bevordert de kennis over de urologie, de zorg voor de urologische patiënt in de meest ruime zin en de kwaliteit en innovatie daarvan. Wij behartigen de belangen van onze leden en zorgen voor (internationale) uitwisseling van informatie en ontwikkelingen binnen het vakgebied. V&VN Urologie maakt zich sterk voor het behoud en de profilering van de beroepsgroep.

Urologie Symposium

Elk jaar wordt in november het Urologie Symposium georganiseerd. Op de website www.urologiesymposium.nl is binnenkort informatie beschikbaar over het volgende symposium.

Het Urologie Symposium van 2019 werd georganiseerd in Burgers Zoo. Met ruim 300 bezoekers was het een zeer succesvol symposium. De dag was gevuld met een gevarieerd programma, waarbij alle aspecten van de urologie aan bod kwamen. Onder de deelnemers waren o.a. urologie verpleegkundigen, continentieverpleegkundigen, operatieassistenten en verpleegkundig specialisten. Een terugblik op het urologie symposium 2019 is te vinden op: www.urologiesymposium.nl

Cursus Overactieve en Neurogene Blaas

In het voorjaar van 2021 wordt (onder voorbehoud) de Cursus Overactieve en Neurogene Blaas herhaald. Tijdens deze cursus komen alle aspecten aan bod die een rol spelen bij een overactieve of neurogene blaas en van belang zijn voor de urologie verpleegkundige of verpleegkundig specialist.
Deze cursus is enkele jaren geleden ook georganiseerd in samenwerking met de EAUN.
Binnenkort volgt er meer informatie over deze cursus.

Contact

V&VN Urologie Verpleegkundigen info

V&VN Urologie Verpleegkundigen volgen