V&VN Oncologie is met ruim 3000 leden de grootste afdeling binnen de beroepsvereniging  Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).

Doelgroep

V&VN Oncologie richt zich op verpleegkundige professionals in de oncologische zorg. Graag willen we deze doelgroep ondersteunen in het op een professionele wijze en op het hoogte kwaliteitsniveau uitoefenen van hun professie.

Er wordt gestreefd naar het delen van kennis, het verbinden van de leden in een omgeving waarin zij actief kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen. 

Missie en visie

Oncologieverpleegkundigen staat voor en stimuleert tot excellente zorg voor patiënten met kanker in de multidisciplinaire context van het oncologisch werkveld. Daarbij vormt aandachtige en persoonsgerichte zorgverlening de kern en basis van het verpleegkundig handelen. In samenwerking met andere zorgprofessionals richten verpleegkundige professionals, werkzaam binnen de oncologische zorg, hun zorgverlening zodanig in dat deze te allen tijde voldoet aan de professionele standaard, doelmatig is en afgestemd op de individuele zorgbehoeften en -voorkeuren van patiënten. 

V&VN Oncologie ziet het als haar taak om verpleegkundige professionals in de oncologische zorg te ondersteunen in de uitoefening van hun vak. Daarin staat de vereniging voor een aantal waarden: 

- Samen staan we sterk; krachtenbundeling maakt ons tot een sterke beroepsgroep waardoor we gesprekspartner zijn in belangrijke internationale en nationale ontwikkelingen en participeren in multidisciplinaire stuur- en werkgroepen. 
- Deskundige zorg; goede oncologische zorg vraagt om deskundige verpleegkundige professionals in de oncologische zorg.
- Persoonlijke groei; kansen voor persoonlijke ontwikkeling en beroepsmatige groei.
- Betrokkenheid; het betrekken van onze leden bij de plannen voor de toekomst door middel van het organiseren van de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV), ledenraadpleging en de verschillende communicatiemiddelen (Oncologica, website en de elektronische nieuwsbrief). 
- Verscheidenheid; de specifieke beroepsuitoefening heeft een herkenbare plaats binnen onze afdeling door de commissies, netwerken en thema- en tumorwerkgroepen. 
- Verantwoording; open communicatie naar onze leden over de keuzes die gemaakt worden of zijn en de activiteiten die (gaan) plaatsvinden.
- Samenwerking met andere professionele zorgverleners; het is onze overtuiging dat oncologische zorg multidisciplinaire zorg is, zowel in de 1e, 2e als 3e lijn. 
- Slagvaardigheid en pro-activiteit; wij signaleren ontwikkelingen in een vroeg stadium en anticiperen en reageren hierop.
- Patiëntgerichtheid; deskundige oncologische zorg waarbij een patiënt gezien wordt als een volwaardige gesprekspartner (zorg 2.0/3.0).

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.