Psychosociale Zorg

De themawerkgroep Psychosociale Zorg (TWG PSZ) is een landelijk communicatieplatform voor en door (oncologie) verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

De Psychosociale zorg speelt binnen de oncologie een grote rol. Onder psychosociale zorg verstaan we de continue, actieve begeleiding die kankerpatiënten en hun naasten helpt zowel tijdens de ziekte als in de periode daarna op psychisch, sociaal en levensbeschouwelijk terrein zo optimaal mogelijk te leven. De zorg loopt van algemene basale steun naar gerichte, gespecialiseerde oncologische hulpverlening.

Doelstelling

De themawerkgroep PSZ wil bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van psychosociale zorg voor oncologische patiënten en het bevorderen van deskundigheid op het gebied van psychosociale zorg. De themawerkgroep PSZ fungeert daarbij als aanspreekpunt, belangenbehartiger en kennispunt voor en door (oncologie) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en andere geïnteresseerden.

Dit doen wij onder andere door:

- het uitwisselen en beschikbaar stellen van kennis en ervaring op psychosociaal gebied, o.a. door - het bijhouden van en attenderen op relevante literatuur. Het organiseren van bijeenkomsten met vakgenoten of andere deskundige sprekers en het verzorgen van presentaties tijdens bijscholingen, congressen en symposia;
- het verder profileren van verpleegkundige psychosociale zorg, o.a. door verpleegkundigen actief te laten participeren in diverse ander relevante verenigingen (NVPO, IKNL, NFK, enz.);
- het ondersteunen van uitdragen van de missie en de doelstellingen van V&VN Oncologie.

Organisatie

De themawerkgroep PSZ bestaat uit een kerngroep. Ieder enthousiast lid van de V&VN Oncologie die graag op de hoogte wil zijn van ontwikkelingen in de psychosociale zorg en eventueel kennis en ervaring wil uitwisselen kan dit kenbaar maken door in zijn/haar profiel, van V&VN Oncologie, psychosociale zorg als aandachtgebied aan te vinken. Degene die een profiel met psychosociale zorg hebben aangemaakt worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op het gebied van de psychosociale zorg.  

De kerngroep komt vier keer per jaar bij ekaar en houdt zich bezig met het beleid en organisatie van de themawerkgroep PSZ.

Als je meer wilt weten over de activiteiten en ontwikkelingen op psychosociaal gebied of je hebt vragen over onze themawerkgroep, laat het dan weten: twgpszoncologie@venvn.nl.


         

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)